Gaswinning verder teruggedraaid

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) draait de gaskraan in Groningen nog dit jaar een stukje verder dicht. Volgens Haagse bronnen maakt hij vandaag bekend dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij dit jaar 30 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Dat is 9,4 miljard kuub minder dan voorzien en kost de schatkist dit jaar ongeveer 2 miljard euro.

Uitgangspunt is voor de minister het argument van ‘leveringszekerheid’. Hij wil voorkomen dat Nederlandse huishoudens in de kou komen te zitten en hij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen. Daarvoor is er volgens de laatste berekeningen dit jaar een productie van 33 miljard kuub nodig. In de eerste helft van 2015 werd 16,5 miljard kuub Gronings aardgas gewonnen. De gasopslag in het Drentse Norg beschikt over een reserve van 3 miljard kuub. Daarom hoeft er in de tweede helft van dit jaar in Groningen nog maar 13,5 miljard kuub te worden opgepompt. Voor de oppositiepartijen SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie is het nieuwe besluit „een belangrijke eerste stap” naar meer veiligheid in Groningen. De gaswinning veroorzaakt steeds meer en zwaardere aardbevingen, waardoor huizen beschadigd raken en mensen zich onveilig voelen in hun eigen huis. In hoeverre deze 30 miljard kuub Gronings gas ook veilig gewonnen kan worden blijft onduidelijk. Dat moet blijken uit een risicoanalyse van de Nederlandse Aardolie Maatschappij en een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Naar verluidt stuurt de minister deze onderzoeken samen met zijn gasbesluit vandaag naar de Tweede Kamer. De Groningse bestuurders wachten de brief af voordat ze reageren.