2Doc: De Bond tegen vloeken

Unieke kijk achter de schermen bij de Bond tegen vloeken, die zich voor het eerst in haar bijna honderdjarige bestaan uitgebreid liet volgen. Te zien is de moeilijke strijd die gevoerd wordt om in de huidige tijdgeest voldoende steun en donateurs te werven. Mede door het oubollige en suffe karakter verliest de Bond aan draagvlak bij de huidige generatie. Om het tij te keren is gekozen voor een nieuwe ‘positionering’ van de Bond. Hiertoe is het beeldmerk – de rode papegaai – overboord gezet en is het accent verschoven van bestrijding van godslastering naar stimulering van ‘respectvol’ taalgebruik. De relatie met de vergrijsde, christelijke achterban komt hierdoor onder druk te staan.

Het vernieuwingsproces verloopt niet al te makkelijk. Werving op straat blijkt lastig. Pijnlijk is de scène waarin we een verkleumde voorzitter en persvoorlichter zien die, voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over het schrappen van het verbod op godslastering, een persmoment organiseren op het Plein in Den Haag, waarvoor niemand komt opdagen.

Hans Kingma