De Kamer was gisteren even met zichzelf bezig

Eens per jaar vergadert de Tweede Kamer over zichzelf en dat leidt vrijwel altijd tot zeer belangwekkend nieuws over onze democratie. Gisteren was het weer zo ver, het parlement besprak de eigen begroting van volgend jaar.

Kamerlid Helma Neppérus (VVD) beklaagde zich erover dat haar zus geen bitter lemon meer kan krijgen in de restaurants „en dat drinkt ze graag”. Bitter lemon en tonic zijn in de Kamerrestaurants geschrapt, nadat een meerderheid een motie had aangenomen om meer biologisch eten en drinken te steunen. Neppérus: „We moeten ons afvragen of we niet doorschieten in de duurzaamheid.”

Ook serieuzere onderwerpen kwamen aan de orde. Zo willen de grote partijen, waaronder VVD, PvdA, CDA en de SP, dat de Kamerleden die zich afsplitsen van hun oorspronkelijke fracties minder rechten krijgen dan de grotere fracties. Alle fracties in de Tweede Kamer, dat zijn er nu zestien, krijgen spreektijd en geld voor ondersteuning en medewerkers.

Concreet werden de voorstellen niet, besluiten werden evenmin genomen. In de Grondwet staat dat de Kamerleden „stemmen zonder last”. Hoe het differentiëren in rechten voor fracties zich verhoudt tot die bepaling is niet duidelijk. Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg gaat haar notitie nog verder uitwerken en bezien of een wijziging van het reglement van orde genoeg is.

Van Miltenburg kreeg gisteren kritiek op de manier waarop de Tweede Kamer met brieven en e-mails omgaat die anoniem naar het parlement zijn gestuurd. Die worden nu niet geregistreerd en meteen weggegooid – terwijl er brieven van klokkenluiders tussen kunnen zitten. Zo zou de Kamervoorzitter vorig jaar een anonieme brief ontvangen hebben met details over de deal die Fred Teeven als officier van justitie sloot met drugscrimineel Cees H. Maar de officiële procedure was tot nu toe dat anonieme brieven worden vernietigd, dus daar is niets mee gebeurd.

Van Miltenburg zei dat ze zich „100 procent eindverantwoordelijk voelt” voor wat er met de inkomende post gebeurt. Ze gaat de procedure aanpassen.