VN: Israël en Palestijnen schuldig aan oorlogsmisdaden Gaza

De VN is kritisch op het handelen van Israël én de Palestijnse groepen tijdens de Gaza-oorlog van vorig jaar.
De VN is kritisch op het handelen van Israël én de Palestijnse groepen tijdens de Gaza-oorlog van vorig jaar. Foto EPA / Mohammed Saber

Israël en bewapende Palestijnse groeperingen hebben zich waarschijnlijk beide schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden gedurende de Gaza-oorlog van een jaar geleden. Dit hebben de Verenigde Naties vanmiddag geconcludeerd in een rapport over de oorlog, waarin meer dan 2.200 mensen werden gedood.

De Verenigde Naties verwijten Israël onder meer dat het de luchtaanvallen op Gaza heeft doorgezet toen bleek dat Palestijnse burgers daar zwaar onder leden. De onderzoekscommissie vraagt zich af of dit bewust beleid was van de Israëlische regering. Ook wordt Israël aangewreven dat het zeer dodelijke wapens heeft ingezet in dichtbevolkt gebied, waarbij strijders en burgers willekeurig werden gedood.

De VN-commissie doet een aantal aanbevelingen, waaronder het advies aan landen om actief het werk te steunen van het Internationaal Strafhof in Den Haag met betrekking tot de bezette Palestijnse gebieden. Israël en de Verenigde Staten werken niet mee met het Strafhof.

Kritiek VN lijkt op die van Breaking the silence

Delen van het VN-rapport echoën een rapport van vorige maand van de Israëlische non-gouvernementele organisatie Breaking the Silence, die concludeerde dat Israël zich in een aantal gevallen niet aan zijn eigen ethische code had gehouden. Beide rapporten noemen bijvoorbeeld de praktijk van het waarschuwen van een woonwijk voor een aanval, waarna alle resterende inwoners van een gebied als strijders worden beschouwd. De Verenigde Naties stellen dat deze pratijk “aanvallen op burgers zeer waarschijnlijk” maakt. Ook stellen de VN, in navolging van Breaking the Silence, dat Israël alle regels lijkt te laten varen als de veiligheid van een soldaat in het geding is.

Ook de Palestijnen krijgen ervan langs in het VN-rapport. Zo stelt de commissie dat het willekeurig afvuren van duizenden raketten en mortieren op Israël als doel had om terreur te verspreiden onder Israëlische burgers. Ook stelt het rapport dat Israëlische burgers ,,getraumatiseerd” raakten van de veertien tunnels die de Palestijnen hadden gegraven onder de grens met Israël.

Partijen te weinig zelfkritisch, vindt VN

Beide partijen krijgen het verwijt dat ze laks zijn met het onderzoeken van mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Zo is de commissie niet te spreken over het Israëlische besluit om de dood van vier kinderen op het strand in Gaza niet verder te onderzoeken.

De totstandkoming van het VN-rapport ging moeizaam, vooral doordat Israël de commissieleden geen toestemming gaf om ter plekke de situatie te onderzoeken in Israël en de bezette gebieden. De commissie heeft dit opgelost door veel getuigen te spreken per telefoon of Skype. Op voorhand was Israël al bezorgd over de neutraliteit van de commissie; zo slaagde het erin de eerste voorzitter van de commissie te wraken, omdat hij in het verleden een opdracht voor de PLO had uitgevoerd. Afgelopen week kwam Israël bovendien met een eigen onderzoek van de Gaza-oorlog, waarin vooral de Palestijnse groep Hamas wordt beschuldigd van schendingen van het oorlogsrecht.