Steun vanuit privéfonds

De Rotaryclub Amsterdam heeft een fonds opgezet voor kinderen die willen zingen in het Nieuw A’dams Kinderkoor maar van wie de ouders het lesgeld (400-800 euro) niet kunnen opbrengen. Criterium is een toegekende aanvraag van het Amsterdamse Jongerencultuurfonds, dat tot 450 euro per jaar ondersteuning biedt. Als dat onvoldoende is, kan het Rotaryfonds aanvullend financieren. Daarnaast steekt de Rotaryclub geld in het vergroten van de bekendheid van het NAK in armere wijken. (NRC)