Economie

Heb je een tijdelijk of juist een vast contract? Dit gaat er voor jou veranderen

foto iStock

Heb jij een tijdelijk contract? Dan gaat er vanaf volgende week voor jou een belangrijke verandering in: je mag dan nog maar maximaal twee jaar aaneengesloten bij dezelfde werkgever op een contract voor bepaalde tijd werken. Maar ook voor iedereen in vaste dienst heeft de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (‘de flexwet’) gevolgen.

De wet moet ervoor zorgen dat er minder flexwerkers én meer werknemers met een vast contract komen. Tegelijkertijd moet het ontslagrecht eerlijker en eenvoudiger worden. Of dat ook werkelijk gaat gebeuren, betwijfelen velen. Drie vragen en vier manieren waarop werkgevers de regels omzeilen.

1. Wat merkt je baas ervan?

Twee dingen. Ten eerste mag die minder lang met tijdelijke werknemers werken. Werknemers met een contract voor bepaalde tijd moeten na twee jaar in vaste dienst (of weg), ook de inzet van payrollers en uitzendkrachten wordt beperkt (en hun rechten vergroot).

Daarnaast mogen werkgevers niet meer zelf kiezen of ontslag via het UWV of via de kantonrechter gaat. Ontslag om bedrijfseconomische redenen móét straks via het UWV; om persoonlijke redenen via de kantonrechter. Iedereen die twee jaar in dienst is geweest, heeft recht op een transitievergoeding - ter hoogte van eenderde maandsalaris per gewerkt dienstjaar: maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris voor wie meer dan 75.000 verdient.

2. Wat verandert er voor jou, als je flexwerker bent?

Als je op jaarcontracten werkt, dan zul je óf minder zekerheid krijgen omdat je na twee jaar weg moet bij je werkgever. Dit risico is er vooral voor laaggeschoolden en voor fysiek zware banen, waarbij werkgevers huiverig zijn voor de risico’s die een vast contract voor hen meebrengt. Óf - en dit beoogt Asscher - je zult meer zekerheid in de vorm van een vast contract krijgen.

Als je via een uitzendconstructie werkt, krijg je net als andere werknemers recht op een transitievergoeding mocht je na (meer dan) twee jaar ontslagen worden. Uitzendkrachten zouden eerder een vast contract (bij het uitzendbureau) moeten krijgen: na de eerste anderhalf jaar mogen uitzendkrachten nog maar zes contracten in vier jaar krijgen.

3. En als je een vast contract hebt?

In vaste dienst zul je hoogstens wat merken van de nieuwe ontslagregels. Je krijgt veertien dagen bedenktijd wanneer je een aanbod van je baas accepteert om je contract te beëindigen via een regeling.

Mocht je met ruzie weggaan bij je baas, dan heeft de kantonrechter minder ruimte om je een ontslagvergoeding mee te geven. Al zijn arbeidsrechtsdeskundigen het er nog niet over eens hoe de wet in de praktijk zal uitpakken. Hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling:

“Waarschijnlijk zullen werknemers merken dat de vergoedingen bij ontslag omlaag gaan.”

Vier manieren waarop werkgevers nu al de regels omzeilen

De Raad van State oordeelde al dat de wet mogelijk “contraproductief” is, het Centraal Planbureau noemde het effect op de structurele werkgelegenheid “nihil“. Ook arbeidsrechtadvocaten en vakbonden zijn sceptisch. Werkgevers omzeilen de wet namelijk nu al op creatieve manieren: