Wat moet een 18-jarige jongen verzekeren?

Mijn zoon van bijna achttien woont niet meer thuis. Moet hij straks, naast een eigen zorgverzekering, ook een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering voor zichzelf afsluiten?

Op je 18e verjaardag krijg je, naast een feestje, een pakket wettelijke rechten cadeau. Je mag stemmen, alcohol, tabak en wiet kopen en, mits rijbevoegd, zelfstandig een auto of een lichte motor besturen. Verder kun je via toeslagen.nl vaak de maximale zorgtoeslag en misschien huurtoeslag bestellen. Tot slot regel je via duo.nl je studiefinanciering en ov-studentenkaart, of de tegemoetkoming voor scholieren.

Zo bezien lijkt je 18e geboortedag één grote financiële fuif. Maar tegenover de meevallers staan nieuwe verantwoordelijkheden en plichten. Zo is een 18-plusser zelf aansprakelijk voor schulden, rekeningen, schades en fouten. En pleegt hij een strafbaar feit, dan beoordeelt de rechter hem als een volwassen mens.

Vanaf je 18e verjaardag loop je dus extra risico’s. Tegen sommige ervan moet je je verzekeren. Zo moet elke volwassene een zorgverzekering afsluiten en elke brommer- en auto-eigenaar een WA-verzekering. Maar een 18-jarige heeft niet altijd zijn eigen inboedel- en aansprakelijkheidspolis nodig. Als hij nog thuis woont, vallen zijn spullen onder de aansprakelijkheidspolis van pa en ma. Ook zijn aansprakelijkheid voor onopzettelijke schade is gedekt, mits zijn ouders een gezinspolis hebben afgesloten.

Gaat je studerende kind op kamers, dan is hij nog tot zijn 27e meeverzekerd op jullie gezinspolis voor aansprakelijkheid. Maar zodra hij trouwt, gaat werken of zijn 27e verjaardag viert, moet hij zichzelf indekken.

De (dure) spullen van je zoon op kamers vallen meestal niet onder de inboedelverzekering van de ouders. Ze zijn dan niet gedekt tegen brand, diefstal en waterschade. Soms ook wel; ga dat na. Onderzoek verder of de kamerverhuurder misschien een gezamenlijke inboedelpolis voor de huurders heeft. Zo nee, dan kan een eigen polis raadzaam zijn.

Diverse verzekeraars bieden speciale, voordelige inboedelpolissen voor studenten, zoals Klaverblad. Voor de premieopgave moet je bij een tussenpersoon zijn. Die van Centraal Beheer heeft een premie die afhangt van je woonplaats.

De Consumentenbond tipt Zekur Wonen Student (3,50 euro per maand) als een goede keus. Lees wel de polisvoorwaarden en doe je kamerdeur op slot als je er niet bent.