Rendement blijft onzeker

Dat het in passieve indexfondsen belegde vermogen hard is opgelopen, is op zich geen risico voor de markt. Uitzondering hierop zijn indexproducten die gebaseerd zijn op illiquide markten. Het grootste risico van ETF’s is dat zij op een vreemde manier toch niet aan de verwachtingen van beleggers kunnen voldoen. Steeds meer beleggers verkiezen de zekerheid van een rendement dat de index benadert. En dat is ook niet zo gek als indices, zoals de MSCI Europe-index, in zes van de afgelopen zeven jaar heel mooie jaarrendementen konden realiseren. Over de afgelopen 5 jaar daalde de rente op spaargeld hard en was het rendement op deze index gemiddeld 11,24 procent op jaarbasis. Geen wonder dat indexbeleggen dan populair wordt. Maar stel nu dat de aandelenmarkt de komende tijd horizontaal beweegt. Of nog erger, weer eens daalt. Dan krijgt u het rendement dat u mag verwachten, maar voldoet het toch niet aan uw verwachtingen.