Praten over revisierente met Kim Holland en Britt

Hallo luisteraars, daar zijn wij dan weer met Eén op twee van drie tot vier op Radio 5, voorheen van zes tot zeven op Radio 8, binnenkort van negen tot tien op Radio 11, en misschien worden wij binnenkort ook wel geheel wegbezuinigd omdat Sander Dekker liever iets anders hoort. Mijn naam is Tanja Boljé en naast mij zit zoals altijd Tjerk Van den Nachtkaarschenmaecker. Tjerk!

- Straks: In de nieuwe belastingplannen van het kabinet wordt de verdisconteringsvoet van de rendementsgrondslag hoger dan de revisierente op het forfait voor de tweede woning. Is dat een goed idee? Wij praten erover met Britt Dekker en Kim Holland.

- Maar nu eerst: Europa. Is er een oplossing voor de Griekse crisis? En zo ja, zij we dan uit de problemen of is het wachten op het volgende land dat omvalt? Hoe moet het verder met de Europese Unie en de euro? Wij praten erover met Rijkman Grootveld, hoogleraar geonothologie aan de Universiteit van Arnhem, en auteur van het boek Het Vierde Rijk. Professor, hartelijk welkom. Allereerst, wat is geonothologie?

- Een door mijzelf bedachte combinatie van geologie, economie en ethologie.

- Vanwaar die combinatie?

- Kwestie van potjes. Het gaat in de wetenschap allemaal om potjes tegenwoordig, en dit zijn de drie vakgebieden waar op dit moment de meeste potjes voor zijn.

- Als u naar de Griekse crisis kijkt, wat denkt u dan?

- Daar gaat mijn boek Het Vierde Rijk dus over. Een bedrijf, een land, een dierenkolonie, er móet een leider zijn. Zonder leiding heb je chaos. Neem de KLM. Honderd jaar gaat het goed, ze benoemen de verkeerde leider: puinhoop. De NS: alles loopt op rolletjes, privatisering, wie is eigenlijk de baas - chaos. Europa: een vage commissie met een voorzitter bij toerbeurt – gemodder. De Europese apenrots heeft weer een zilverrug nodig. Dat is wat ik bedoel met Het Vierde Rijk: Duitsland is de natuurlijke leider van Europa. Het alpha-mannetje. Maar dat heeft in het verleden iets te hardhandig opgetreden en daarom zitten wij nu in deze situatie.

Hoe bedoelt u?

- Duitsland is een leeuwenkoning zonder tanden, dus de andere leeuwen zijn niet bang voor hem. Anders had hij de Grieken allang in het gareel gebracht.

- Hoe dan?

- Je stuurt een luchtmobiele brigade naar de grens, ik noem maar iets.

- Je kunt toch maar niet zomaar het léger op ze afsturen!?

- Amerika doet het voor minder. Olieroute in gevaar? Hup, invasie. Vervelend dictatortje? Bombarderen maar. En wij? Vergeet niet, het gaat om hónderden miljarden euro’s. En wat doen wij? Vergaderen. Er zijn voorbeelden van mierenkolonies die op een gegeven moment alleen nog vergaderen. Dan is het snel afgelopen.

- Dus Duitsland moet Europa gaan runnen?

- Ja. Europa wordt een soort Bondsrepubliek Plus. Dat ís al zo, en dan erken je dat ook.

- Onder leiding van Angela Merkel? Een vrouw, kan dat?

- Dat is juist goed. Als er te veel conflicten zijn tussen rivaliserende mannen, neemt het alphavrouwtje vaak de leiding. Dat zie je bijvoorbeeld bij konijnen. Dat één voedster een hele reeks mannen domineert.

- Dus opperkonijn Merkel moet Griekenland tot de orde roepen?

- Ja. Als Merkel één keer goed roffelt zit de Griekse ram in de struiken.

- Goed, hartelijk dank. Wij spraken met geonotholoog Rijkman Grootveld, schrijver van het boek Het Vierde Rijk. Straks: hoe zit het met de verdisconteringsvoet en de revisierente in het nieuwe belastingstelsel, we praten erover met Britt Dekker en Kim Holland. Maar nu eerst: muziek!

- Luistert u naar Alpha Blondy met Kalachnikov Love!