Hoe katholiek is Polen? Nou, heel erg, blijkt uit deze kaart

Kaart van colaska.pl

Polen is zo katholiek, dat je geen wegen of steden meer kunt onderscheiden als je alle kerken naast elkaar op een kaart zet. De Poolse website die deze kaart maakte, heeft nu de gegevens van 7000 kerken verwerkt, maar is nog niet klaar. Voor 3000 andere locaties moeten de gps-gegevens nog worden gevonden, lieten ze weten website Quartz.

De kaart is gemaakt door colaska.pl, een site die prijzen van kerkdiensten, zoals huwelijken en uitvaartdiensten, vergelijkt. Ze kwamen onder meer aan alle gegevens kwamen door crowd-sourcing.

In Nederland staan volgens een inventarisatie overigens ook 7000 kerken, waarvan de katholieke en protestantse kerken er in totaal nog ongeveer 4000 in gebruik hebben. Daarvan zijn er 1700 rooms-katholiek, zou blijken uit cijfers van de organisatie Kerkbalans.

Volgens Pew Research Center telde Polen in 2010 ruim 35,3 miljoen katholieken. Dat is veel, maar in absolute aantallen stukken minder dan Brazilië (126,7 miljoen katholieken) of Mexico (96,4 miljoen). Hoe katholiek Polen is, valt vooral op als je kijkt naar het aandeel van de bevolking dat zich zo noemt: 92,2 procent. Polen is misschien wel het meest homogene land van Europa, schreef NRC-journalist Stéphane Alonso bij zijn afscheid als correspondent in Polen. “Vrijwel iedereen daar is blank en katholiek, buitenlanders vallen op door afwezigheid”.

Pew Research Center

Pew Research Center

Overigens is er ook in Polen sprake van een gestage ontkerkelijking. 87 procent van de bevolking is gedoopt katholiek, maar het percentage praktiserende gelovigen daalt. In de negentiende eeuw gold de katholieke kerk nog als bindmiddel voor een Poolse natie die verdeeld was over Russisch, Duits en Oostenrijks grondgebied, schreef huidig correspondent Centraal- en Oost-Europa Roeland Termote vorig jaar. Later werd ze een bolwerk van anti-communistisch verzet. Termote:

Op de laatste peilingsdag van de Poolse kerk in 2012 zat 40 percent van de katholieken in de zondagsmis. In 2000 was dat nog 47, in 1982 nog 57 procent.