Investeren is iets anders dan geld geven: blijf zelf verantwoordelijk

Het zou een drama zijn als Griekenland de eurozone verlaat. Het noodlijdende land zou terecht komen in een negatieve spiraal en zou een bedreiging kunnen vormen voor de stabiliteit in Europa.

Wij hebben in Europa weliswaar een monetaire unie ingesteld, met een gemeenschappelijke munt, maar er is geen economische unie. Weliswaar hebben we een waardevaste munt ingevoerd, maar iedere lidstaat is vrij om zijn eigen beleid te voeren. En dan gaat het fout.

We moeten geen geld geven aan Griekenland, we moeten investeren in het land. Geld geven en afwachten wat ermee gebeurt, is niet effectief. Investeren is dat wel.

Je bent zelf verantwoordelijk; hoe wordt je geld besteed en waaraan? Het gaat hier om privaat geld, geen publiek geld dus. Wij zijn goed in investeren. Het Nederlandse bedrijfsleven behoort tot de ‘top drie’ van buitenlandse investeerders in de nieuwe EU-lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. Investeringen bevorderen de economische groei en werkgelegenheid in een land. Diverse sectoren lenen zich voor zo’n aanpak: (zonne-) energie, infrastructurele projecten, scheepvaart, innovatie, landbouw en toerisme. Wel is een stabiel politiek klimaat nodig in Griekenland. Er moet vertrouwen bestaan, anders gaan investeerders geen grote bedragen besteden.

Laten we Tsipras c.s. daarvoor nog wat tijd gunnen. Ze zijn pas net aan de macht, en hebben een erfenis aangetroffen waarvoor zij niet zijn te benijden.

Lector Europese Integratie aan de Haagse Hogeschool