Beste EU-partners, doet u met ons mee in Mali?

Het kabinet besloot vrijdag de missie in Mali met een jaar te verlengen. Maar als Europa zouden wij méér moeten doen, betogen Bert Koenders en Laurent Fabius.

Nederland en Frankrijk pleiten voor sterkere Europese betrokkenheid in Mali. Het vredesproces in Mali komt deze weken in een beslissende fase. Namens Nederland en Frankrijk doen wij daarom een beroep op alle betrokken partijen in Mali om hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het vredesakkoord te nemen én roepen wij onze Europese partners op om meer aan de VN-vredesmissie MINUSMA te gaan bijdragen.

De sleutel tot een duurzame vrede in Mali ligt in Mali zelf. Met de bemiddeling van Algerije en met de steun van de internationale gemeenschap is het gelukt om tot een evenwichtig vredesakkoord te komen. Het is belangrijk dat nu ook alle partijen in Mali dit akkoord ondertekenen. De regering en één van de gewapende groeperingen hebben op 15 mei jl. getekend; de Coördinatie voor Bewegingen voor Azawad heeft aangekondigd daartoe vandaag te zullen overgaan. Wij moedigen die stap van harte aan. Alleen met alle partijen aan boord is er een goede basis om te werken aan een duurzame vrede die onmisbaar is voor de ontwikkeling van Mali en de gehele Sahel.

Het komt er vervolgens op aan dat dit vredesakkoord te goeder trouw wordt uitgevoerd. De bevolking van Mali moet hier in het komende jaar de vruchten van kunnen plukken. Ook hier ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de Malinezen zelf. De regering en de gewapende groeperingen moeten weer het vertrouwen in elkaar herwinnen. Dat is de enige weg voorwaarts. Naast de politieke leiders spelen ook het maatschappelijk middenveld en vooral vrouwen en jongeren een essentiële rol. Want verzoening is een zaak van álle Malinezen.

Als onze partners in Mali deze verantwoordelijkheid nemen stelt dit ook de internationale gemeenschap, waaronder de VN en de EU, beter in staat om hen hierin te ondersteunen. Eind juni zal de VN Veiligheidsraad het mandaat voor MINUSMA vernieuwen. De focus van de missie komt nu te liggen op de ondersteuning van de uitvoering van het vredesakkoord. De EU heeft ook een belangrijke rol: met politieke en praktische steun, in de vorm van ontwikkelingsprojecten, trainings- en capaciteitsopbouwmissies. Daarnaast zijn afzonderlijke EU-lidstaten in Mali actief met ontwikkelingssamenwerking.

Wij moedigen onze Europese partners aan de komende periode een verdere bijdrage te leveren aan MINUSMA. Toen jihadisten dreigden Mali onder de voet te lopen, kwam Frankrijk in januari 2013 Mali te hulp met de missie Serval. Nu is het in de regio aanwezig met de regionale operatie Barkhane die gericht is op contraterrorisme. In het voorjaar van 2014 nam Nederland binnen de EU het voortouw met een bijdrage van 450 militairen aan MINUSMA. Dit voorjaar kwam Zweden daarbij aan boord. Andere lidstaten, waaronder Duitsland, Spanje en België, leveren onder de vlag van de EU een grote bijdrage aan het trainen van het nieuwe Malinese leger.

Een grotere Europese bijdrage aan MINUSMA is nu noodzakelijk. De crisis in Mali, die leidt tot groeiende terrorismedreiging en die migratie in de hand werkt, raakt immers de belangen van heel Europa. De VN-missie speelt een essentiële rol bij het stabiliseren van Mali en, indirect, van de hele regio. Europese landen beschikken over de capaciteiten die de VN hard nodig heeft in deze uitdagende omgeving: Mali is groter dan Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen en er is nog steeds sprake van een slechte veiligheidssituatie. Europese landen kunnen ondersteuning bieden aan de VN-contingenten, die grotendeels bestaan uit Afrikaanse en Aziatische troepen. Europa kan goed getrainde troepen en hoogwaardige capaciteiten, waaronder special forces, gevechtshelikopters en inlichtingencapaciteiten inbrengen. De inlichtingencapaciteit die Nederland en Zweden hebben geleverd blijkt de VN-missie beter in staat te stellen om scenario’s te voorspellen en de schaarse capaciteiten effectiever in te zetten. Het is noodzakelijk dat meer Europese landen verantwoordelijkheid nemen om MINUSMA te versterken.

VN-missies zijn in veel conflictsituaties het enige middel dat de internationale gemeenschap ter beschikking staat. Een high level panel geleid door Nobelprijswinnaar José Ramos Horta heeft aanbevelingen gedaan voor hervorming van deze operaties. Het is onze overtuiging dat deze beoogde moderniseringsslag de weg vrij zal maken voor andere Europese landen om over de drempel heen te stappen en zich bij VN-missies aan te sluiten. Door de VN te versterken, versterken we onze eigen veiligheid. Door ons in te zetten voor een duurzame vrede in Mali, versterken we ook onze eigen veiligheid.