Zijlstra, Nederland kan die vluchtelingen best hebben

Illustratie Cristina Sampaio

VVD-leider Halbe Zijlstra ziet spoken met zijn vrees voor vluchtelingen. Zo heel veel zijn het er niet. En: de meesten van hen worden al in de regio of in eigen land opgevangen, schrijft hoogleraar Leo Lucassen.  

In zijn opiniestuk in de NRC van 17 juni legt de fractieleider van de VVD, Halbe Zijlstra, opnieuw uit waarom de VVD vindt dat er geen asielzoekers meer in Europa, en daarmee Nederland, toegelaten moeten worden. Hij noemt twee belangrijke argumenten. Ten eerste is dit een humane maatregel, omdat we daarmee de dramatische taferelen op de Middellandse Zee voorkomen en de gewetenloze smokkelaars het brood uit de mond stoten. Daarnaast zou het aantal asielzoekers dusdanig groot zijn dat Europa, en Nederland, er onder dreigt te bezwijken. We worden ‘overspoeld’ en dit leidt tot ontwrichting van onze samenleving. Bovendien zet de migratiecrisis de bijl aan de wortels van de Europese Unie, nu landen als Frankrijk en Engeland de interne grenzen dreigen te sluiten. De oplossing, zoals al eerder door het VVD kamerlid Malik Azmani gelanceerd, is opvang in de eigen regio. Dat zou de prikkel om naar Europa te komen wegnemen en hun een veilige haven bieden. Probleem opgelost.

Afgezien van het punt dat we Europa helemaal niet af kunnen sluiten en dat een dergelijk beleid indruist tegen internationale vluchtelingenverdragen, valt op dat Zijlstra zich bedient van apocalyptische beelden die ten onrechte de indruk wekken dat we regelrecht op een catastrofe aankoersen. Een beeld dat nauwelijks afwijkt van hetgeen de PVV ons al jaren voorhoudt, alleen ontbreken de moslims in de VVD-variant.

Lees verder (€)