Vrouw wint zaak om te late uitkering pgb - nu stortvloed aan claims?

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS na afloop van het pgb-debat eerder deze maand.
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS na afloop van het pgb-debat eerder deze maand. Foto ANP / Bart Maat

Een 44-jarige vrouw uit Franeker die extra geld eiste van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanwege het te laat uitkeren van het persoonsgebonden budget is door de rechter in het gelijk gesteld.

De rechter oordeelde dat in deze zaak dezelfde regels gelden als in een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die het loon te laat uitbetaalt, moet na enkele dagen al een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris.

De kantonrechter besloot de vrouw, die persoonlijke verzorging aan een oudere psychiatrische patiënte verleent, een voorschot op de wettelijke verhoging toe te kennen van 1.100 euro.

Deze uitspraak heeft volgens de advocaat van de vrouw, Eric van der Goot, grote gevolgen.

“Zorgverleners kunnen hierdoor de SVB aanspreken tot betaling. Zij hoeven slechts te stellen dat het loon niet-tijdig is voldaan, gelet op de bestaande wettelijke regeling. Een heel belangrijk gevolg hiervan is dat de zorgverleners hierdoor niet rechtstreeks hun werkgever (de budgethouder) hoeven aan te spreken tot betaling van de verhoging, maar dat zij kunnen aankloppen bij de SVB.”

Krijgt SVB nu stortvloed aan claims?

De storm is juist net een beetje gaan liggen rond de SVB, reageert NRC-redacteur Enzo van Steenbergen. Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) overleefde eerder deze maand een motie van wantrouwen.

“Maar dit kan zomaar een nieuwe storm worden. Met deze uitspraak in het achterhoofd zullen meer mensen gaan proberen extra geld te krijgen van de SVB. Dat kan leiden tot een stortvloed aan claims. Maar die claims hebben alleen kans van slagen als de pgb-aanvragen correct en volledig zijn gedaan en dat is niet altijd het geval. Er gaat veel mis in het proces.”

PGB-problemen

Circa 200.000 mensen ontvangen een pgb, in totaal kost dat zo’n 2 miljard euro. Sinds begin dit jaar, toen het systeem werd hervormd, bestaan er grote problemen. Voorgaande jaren werden gehandicapten of langdurig zieken zelf betaald om hun eigen zorg in te kunnen kopen. Dat bleek fraudegevoelig. Daarom worden vanaf dit jaar niet de zieken, maar de hulpverleners uitbetaald door de instanties. Dat gaat tot dusver vaak mis. Hulpverleners krijgen regelmatig te laat of helemaal niet uitbetaald. Van Rijn kondigde onlangs aan dat hij na de zomer met een schaderegeling komt voor alle zorgverleners die niet-tijdig betaald zijn.