Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Kabinet wil ondergrens toptarief met 8.000 euro verhogen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën (VVD)
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën (VVD) Foto ANP / BART MAAT

De ondergrens voor het toptarief van de inkomstenbelasting (52 procent) gaat met 8.000 euro omhoog. Dat is het voornemen van het kabinet in het nieuwe belastingstelsel en is een van de maatregelen die komend jaar al tot de algehele lastenverlichting van 5 miljard euro moet leiden. Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Eric Wiebes (VVD; Financiën) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Twitter avatar PressFinancien Pressroom Financiën De brief over de herziening #Belastingstelsel van staatssecretaris #Wiebes aan de @2eKamertweets is hier te vinden http://t.co/50DgGGlDJv

De ondergrens voor deze vierde schijf verschuift van de huidige 57.585 euro naar 65.585 euro – ongeveer het niveau van tweemaal modaal. Gecombineerd met de aangekondigde maatregel dat het tarief in de tweede en derde schijf omlaag gaat van 42 procent naar 40 procent betekent dit een aanzienlijke lastenverlichting voor de middeninkomens, omdat aanzienlijk meer mensen in het lagere tarief zullen vallen.

Volgens het CBS vielen in 2010 ongeveer 2,4 miljoen werkende mensen met hun inkomen in de derde schijf en zaten ruim 900.000 mensen in de vierde schijf. De aanpassing van de ondergrens van dit toptarief kost de schatkist zo’n 900 miljoen per jaar.

40.000 banen minder dan gehoopt

De plannen leveren een gemiddeld huishouden met een of twee werkende mensen jaarlijks een belastingvoordeel van 800 tot 2000 euro op. Alleen voor werkende huishoudens is er een voordeel, voor niet-werkenden heeft het nieuwe stelsel geen effect. De lastenverlichting geeft naar verwachting op de middellange en lange termijn een positieve impuls aan de economie.

Het aantal banen die de nieuwe plannen moeten opleveren valt lager uit dan Wiebes had gehoopt. De staatssecretaris streefde naar 100.000 extra banen, maar dat worden er volgens de brief maximaal 60.000. Dat laatste cijfer is “indicatief en gebaseerd op spoorboekjes van CPB modellen” (sic). Er werd al verwacht dat het streefgetal van 100.000 niet gehaald kon worden.

Niet snoeien in aantal aftrekposten

Ook opmerkelijk is wat niet verandert, zoals het aantal aftrekposten, waar volgens de brief niet in gesnoeid zal worden. Het kabinet zegt ernaar te streven om ten minste op Prinsjesdag een voorstel klaar te hebben. Het hele pakket moet leiden tot een koopkrachtstijging van 1,5 tot 3 procent voor werkende huishoudens.

De volgende plannen, die woensdag al bekend waren, voert het kabinet sowieso door:

 • Het verhogen van de arbeidskorting met honderden euro’s per jaar
 • Het verhogen van het belastingvoordeel voor mensen met kinderen tot 12 jaar en een laag inkomen (inkomensafhankelijke combinatiekorting).
 • Het verlagen van het belastingtarief voor de middeninkomens van 42 naar 40 procent.
 • Het verhogen van de kindertoeslag.
 • Het invoeren van een zogeheten ‘loonkostenvoordeel’. Dat is een soort korting op de werkgeversbijdragen, waar 500 miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Het is bedoeld voor werkgevers die laagbetaalde of laaggeschoolde mensen aannemen.

  Dit moet 5 miljard lastenverlichting opleveren, hoewel “de uiteindelijke omvang (…) afhankelijk (is) van de beschikbare budgettaire ruimte”. Volgende week wordt er door de Kamer verder gedebatteerd over de belastingherziening.

  Twitter avatar arieslob Arie Slob Hoofdlijnenbrief herziening belastingstelsel is vanmorgen door kabinet naar parlement gestuurd. Volgende week debat. http://t.co/iMb8AfTtMY

  Hoger btw-tarief

  Naast de bovengenoemde plannen (Pakket 1) is het kabinet ook voornemens om de btw voor veel producten en diensten die nu onder het lage tarief (6 %) vallen op te schalen naar het hoge tarief (21 %). Dit moet nog eens 5 miljard euro in het laatje brengen. De coalitie wil dit bedrag gebruiken om arbeid goedkoper te maken. Een kanttekening: het kabinet wil de maatregel alleen doorvoeren als er genoeg politiek draagvlak voor is.

  Op de plannen werd verbolgen gereageerd door diverse bedrijven en vertegenwoordigers, omdat ze het personenvervoer, kranten en boeken en het kappersbezoek zullen raken. Hierover zei NRC-verslaggever Philip de Witt Wijnen eerder:

  “Na het negatieve nieuws over de btw-verhoging hoopt het kabinet met deze positieve maatregelen het beeld te kantelen. Er komt, zoals al zo vaak beloofd, nu hoe dan ook belastingverlaging aan. Dat kan ook omdat er dankzij de zich herstellende economie al ruimte voor op de begroting voor volgend jaar is gevonden. Daar kan de oppositie nooit tegen zijn, is de redenering. Daarna kan nog méér lastenverlichting volgen als voldoende andere partijen zich scharen achter belastinghervormingen. Dat kan nog alle vormen aannemen.”

  Reacties

  Verschillende politici hebben inmiddels op de brief van Wiebes gereageerd. Henk Krol (50PLUS) was uitgesproken negatief:

  Twitter avatar HenkKrol Henk Krol Reactie #50PLUS op het belastingplan: Ouderen weer de klos: http://t.co/CZWlndTy2c

  De felle toon van Krol komt niet als een verrassing. Bij het besloten overleg woensdag liep hij voor het einde kwaad weg. Krol was het er niet mee eens dat de gesprekken achter gesloten deuren plaatsvonden en was kwaad dat hem niet gegarandeerd kon worden dat ook ouderen op voordelen konden rekenen.

  Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Henk Krol haakt af. “Kabinet blijft om vertrouwelijkheid vragen.”
  Twitter avatar HenkKrol Henk Krol Uit alles blijkt dat bij de belastingplannen alleen werkenden er op vooruit gaan, maar wie hard heeft gewerkt (gepensioneerden dus) niet.

  De PvdA was begrijpelijkerwijs wat positiever over de voorgenomen maatregelen. Kamerlid Henk Nijboer lichtte tegenover persdienst ANP het standpunt van zijn partij toe:

  “De PvdA vindt het belangrijk dat mensen straks ook op hun loonstrookje kunnen zien dat het weer beter gaat met de economie. Dit belastingplan is goed voor de werknemers en de gezinnen met kinderen in ons land. Vooral mensen met een klein of gemiddeld salaris gaan erop vooruit en dankzij het extra geld voor kinderopvang krijgen ouders een extra steun in de rug. Ook krijgen bedrijven belastingkorting als zij mensen in dienst nemen, waardoor er meer banen bij zullen komen en de werkloosheid zal dalen. Het bestrijden van de werkloosheid blijft voor de PvdA topprioriteit en daar is dit belastingplan heel belangrijk voor.”

  SP-leider Emile Roemer was zowel blij als kritisch:

  “De SP pleit al jaren voor lagere lasten op arbeid. Ik ben blij dat dat er nu eindelijk van lijkt te komen. Maar uit de vage brief die het kabinet heeft verstuurd, blijkt niet dat mensen die geen baan kunnen vinden of niet meer hoeven te werken, meeprofiteren van de lastenverlichting. Terwijl zij de afgelopen jaren wel flink in hebben moeten leveren.”