Kabinet: hoge inkomens minder snel in toptarief

Kabinet openbaart plan: vijf miljard voor meer koopkracht

De ondergrens voor het toptarief van de inkomstenbelasting (52 procent) gaat met 8.000 euro omhoog. Dat is het voornemen van het kabinet in het nieuwe belastingstelsel en het is één van de maatregelen die komend jaar al tot een algehele lastenverlichting van 5 miljard euro moeten leiden.

Vanmorgen heeft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) de hoofdlijnen van de afspraken tussen coalitiepartijen VVD en PvdA over de belastingherziening naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze verandering van de schijven valt onder het deel van de plannen dat het kabinet hoe dan ook wil doorvoeren en staat niet ter discussie met de oppositie.

De ondergrens voor de vierde en hoogste schijf verschuift van de huidige 57.585 euro naar 65.585 euro per jaar – dat is ongeveer het niveau van tweemaal modaal. Gecombineerd met de aangekondigde maatregel dat het 42-procentstarief naar 40 procent gaat, betekent dit een aanzienlijke lastenverlichting voor de middeninkomens.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen in 2010 ongeveer 2,4 miljoen werkende mensen met hun inkomen in de derde schijf en zaten ruim 900.000 mensen in de vierde schijf. De aanpassing van de ondergrens van dit toptarief kost de schatkist zo’n 900 miljoen per jaar. Alleen voor werkende huishoudens is er een voordeel, voor niet-werkenden heeft het nieuwe stelsel geen effect.

Uit de brief blijkt ook dat het aantal banen dat de nieuwe plannen moeten opleveren, lager uitvalt dan staatssecretaris Wiebes had gehoopt. Ze leveren naar schatting 60.000 banen op, aanzienlijk minder dan de 100.000 waar het kabinet naar zegt te streven. Dat aantal is „indicatief” en gebaseerd op spoorboekjes van het Centraal Planbureau, schrijft Wiebes.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Waarschijnlijk zullen daarna oppositiepartijen D66, ChristenUnie, de SGP en GroenLinks met de coalitie in onderhandeling treden over hoe het totaalpakket van een nieuw belastingstelsel eruit moet komen te zien.

Voor meer omstreden maatregelen wil de coalitie bredere steun verzamelen – al was het maar omdat die plannen anders de Eerste Kamer niet halen. Daar heeft het kabinet geen meerderheid.