Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

‘Kabinet creëert z’n eigen nederlaag’

Volgens de werkgeversbaas is veel meer lastenverlichting mogelijk dan Rutte II nu voorstelt

Hans de Boer: „Ze hebben het snoepje dat ze kunnen uitdelen, onderin een fles azijn gestopt.”
Hans de Boer: „Ze hebben het snoepje dat ze kunnen uitdelen, onderin een fles azijn gestopt.” Foto Roger Cremers

Waar iedereen tot voor kort nogal somber was over het welslagen van de laatste grote ambitie van het kabinet- Rutte II, maakte VNO-NCW zich nooit zorgen over het nieuwe belastingstelsel. Als de politiek er niet uitkomt, zo bazuinde voorzitter Hans de Boer van de werkgeversorganisatie afgelopen weken graag rond, „dan hebben wij plan B klaarliggen”.

Maar coalitie en oppositie lijken er nu wél uit te komen. Met een tragische constatering voor de machtige bedrijvenlobby: op een majeur onderdeel van het voorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) met vier oppositiepartijen gaat bespreken, staat evident géén stempel van VNO-NCW: het voornemen om het lage btw-tarief – voedsel uitgezonderd – te verhogen tot 21 procent. De werkgeversclub is zich rot geschrokken.

Bent u al bekomen?

„Het baart me zorgen. Ik hoorde al een paar weken geleden dat het deze kant uit zou gaan. Heb toen meteen een aantal ministers gevraagd: waarom dóén jullie dit nou? Dit heeft economisch gezien totaal het verkeerde effect. De economie komt er net weer een beetje bovenop. Dan moet je die vooral via een bestedingsimpuls aan de praat houden. En niet afremmen met btw-verhogingen! Economie is psychologie. Uit angst voor die btw houden burgers en bedrijven weer de hand op de knip.

„Het is politiek gezien ook al geen mooie boodschap. Waarom zou je nou zo’n hoop rotzooi willen maken, heb ik hun ook gevraagd, terwijl jullie allebei niet goed staan in de peilingen? Ze hebben nu het snoepje dat ze kunnen uitdelen, onderin een fles azijn gestopt. Zo creëer je toch je eigen nederlaag?”

Hoe had het belastingvoorstel er dan uit moeten zien?

„Al maanden geleden hebben wij een eigen plan gemaakt. Dat hebben alle spelers die ertoe doen nog in de binnenzak. The easy way out, heet dat plan. We hebben uitgerekend dat er ruimte is om de burgers de komende twee jaar 10 miljard euro terug te geven. Het kabinet wil 5 miljard lastenverlichting in 2016 – het snoepje –, wij willen twee keer vijf miljard, in 2016 en 2017. Dat geeft een enorme stimulans aan de economie.”

Is dat met of zonder fiscale hervorming?

„Dat is al een hervorming op zich. Dit kabinet en dat ervoor hebben de burgers en de bedrijven heel veel pijn gedaan: met een lastenverzwaring van 30 miljard euro in de afgelopen tien jaar. Daar kun je nú wat van teruggeven. Dat biedt een heel andere boodschap voor consumenten en investeerders: het leed is geleden, de crisis is voorbij, we maken er een mooie zomer van! Zo kan het kabinet ook een beetje cashen op de doorgevoerde hervormingen. Het valt precies in de twee jaar die het kabinet nog heeft en wij willen heel graag dat het kabinet nog even blijft zitten.”

Wiebes heeft kennelijk het Centraal Planbureau gevolgd dat zegt dat het huidige btw-regime niet meer werkt.

„Wie luistert er nou naar het CPB?! Daar zitten mensen de hele tijd naar hun computer te kijken. Die weten niet wat er speelt in het bedrijfsleven. Kijk eens naar buiten, zeg ik. Hoor wat burgers en ondernemers willen. Vereenvoudiging? Mensen willen verlaging hebben.”

Het kabinet luistert dus wel naar het CPB en niet naar VNO-NCW...

„Nou ja... Ik wil niet op die toer gaan. We klagen niet. Bovendien liggen er nog allerlei varianten voor de btw-plannen op tafel, weet ik. Hoe men precies naar ons zal luisteren blijkt pas aan het eind van de rit. In de Eerste Kamer.”

Op welke onderdelen van het plan heeft men dan wel naar u geluisterd?

„We hebben heel veel binnengehaald. Het idee dat arbeid goedkoper wordt. De zelfstandigenaftrek wordt niet afgeschaft. De herinvoering van de specifieke afdrachtkorting – dat is een belastingverlaging voor lagere inkomensgroepen om het zzp-probleem te verzachten. De heffingskorting voor de onderste loonschalen. En een stukje lastenverlichting voor bedrijven.”

En box 2, waar veel fiscale voordelen voor ondernemers zitten, is ook met rust gelaten. Ook door uw toedoen?

„Dat is allemaal netjes geregeld, ja, maar ik ga hier nu niet zeggen wat we allemaal precies hebben ingebracht.”