Economie

Zoveel werklozen zijn er in jouw wijk

foto ANP

Gaat het eindelijk beter met de Schilderswijk? In de Haagse buurt ontvangen van elke duizend bewoners honderdzestig een bijstandsuitkering. Daarmee staat de wijk boven aan het bijstand-ranglijstje. Vandaag publiceren het CBS en het UWV de nieuwste werkloosheidscijfers over mei - het werkloosheidspercentage daalde van 7,1 naar 6,9 procent.

Landelijk zag het er de afgelopen tweeënhalve jaar in elk geval niet zo goed uit:

Op lokaal niveau verschillen de werkloosheidscijfers echter sterk. Het CBS publiceerde deze maand voor het eerst op wijkniveau kwartaalcijfers. NRC Q analyseerde het percentage werklozen (ontvangers van een WW-of bijstandsuitkering) voor 378 wijken in de dertig grootste gemeenten. Wat valt op: wijken in de gemeente Venlo - zie de grijze staven in onderstaande grafiek - zijn oververtegenwoordigd in de top-10. Ook Den Haag staat vier keer in het lijstje.

Hoe zit het in jouw wijk?

Bekijk in onderstaande kaarten de cijfers per wijk.

Navigeer met de ‘>>’ en ‘< <' buttons door de verschillende kaarten