Principeakkoord met oppositie over belastingonderhandelingen

Arie Slob (ChristenUnie) verlaat het ministerie van Financien na afloop van een gesprek met het kabinet over de hervorming van de belastingen.
Arie Slob (ChristenUnie) verlaat het ministerie van Financien na afloop van een gesprek met het kabinet over de hervorming van de belastingen. Foto ANP / Bart Maat

De coalitie is gisteravond achter gesloten deuren met vier oppositiepartijen in principe overeengekomen dat ze, waarschijnlijk volgende week donderdag, gaan onderhandelen over een hervorming van het belastingstelsel.

In het overleg op het ministerie van Financiën bleek dat D66, ChristenUnie (CU), SGP en GroenLinks in beginsel bereid zijn op vertrouwelijke basis over hervorming van het stelsel door te praten. CU en GroenLinks maakten wel een formeel voorbehoud, maar in de coalitie ziet men dit niet meer als obstakel.

De uitkomst wordt in coalitie- en oppositiekringen beschouwd als een doorbraak. De afgelopen weken zag het er niet naar uit dat het kabinet voldoende partijen bereid kon vinden om een hervorming verder vorm te geven.

Slob maakte twee voorbehouden

CU-leider Arie Slob maakte gisteravond, tot irritatie van zijn D66-collega Alexander Pechtold, nog twee voorbehouden. Nadat Slob afdwong dat het kabinet zijn plannen voor belastingverlaging en aanvullende hervorming van het belastingstelsel openbaar maakt – vanmiddag zou een brief naar de Tweede Kamer gaan – wilde Slob zijn aanwezigheid bij de onderhandelingen gisteravond nog steeds niet definitief toezeggen. Hij stelde die afhankelijk van het oordeel van zijn fractie en een nog te houden Kamerdebat, naar verwachting volgende week woensdag. Ook Jesse Klaver (GroenLinks) maakte deze voorbehouden.

Maar in coalitie en de overige oppositiepartijen bestond gisteravond na indringende vragen van Pechtold aan Slob voldoende vertrouwen dat de coalitie volgende week met deze vier partijen kan gaan onderhandelen.

CDA wil niet binnenkamers praten

Uit de gang van zaken tijdens het beraad van gisteravond bleek opnieuw dat de coalitie geen vertrouwen meer heeft dat het CDA bereid is in de binnenkamer mee te onderhandelen over belastinghervormingen. Wel wijzen sommige coalitiepolitici erop dat het Kamerdebat van volgende week mogelijkheden biedt CDA-leider Sybrand Buma met de consequenties van zijn eigen positie te confronteren. Buma stelt zich consequent op het standpunt dat hij alleen in het openbaar over de coalitieplannen wil spreken. Coalitiebronnen denken dat hij “met enkele slimme moties” gedwongen kan worden zich over de plannen uit te spreken.