‘Plan Van der Laan voor cannabis social clubs geen goed idee’

Grote hennepkwekerij in Zaltbommel met 30.000 planten.
Grote hennepkwekerij in Zaltbommel met 30.000 planten. Foto ANP / Piroschka van de Wouw

Eberhard van der Laan ziet het zelf als speerpunt van zijn nieuwe wietbeleid, maar wat de burgemeester van Amsterdam voorstelt met de zogenoemde ‘cannabis social club’ is onmogelijk, onwenselijk en gevaarlijk. Dat stelt het bestuur van Tree of Life, de enige cannabis social club in Nederland.

‘Ik ben geen alternatief voor de coffeeshop’

Voorzitter Rosaria Ricci van Tree of Life is vooral bezorgd dat haar club in de notitie ‘Regulering wiet’, dat ruim twee weken geleden naar de gemeenteraad is gestuurd en daar in augustus wordt besproken, als alternatief voor de coffeeshop wordt neergezet.

“Op de lange duur zou met voldoende cannabis social clubs wellicht de coffeeshops in hun huidige vorm kunnen verdwijnen en daarmee ook de achterdeurproblematiek”, aldus de nota. Ricci vreest voor negatieve reacties van coffeeshophouders.

De cannabis social club is een vereniging van leden die bijeenkomen om wiet te roken en die tips uitwisselen om gezamenlijk zo hoogwaardig mogelijke wiet te telen. In onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, België en Spanje bestaan al langer cannabis social clubs.

In Nederland deed de Amsterdamse club Tree of Life (36 leden) vorig jaar een poging om het gedoogbeleid voor de wietteelt op te rekken. Daarbij werd voortgeborduurd op de richtlijnen van justitie:

“Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroepsmatig of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als die waarin sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik.”

Bij de Tree of Life willen leden niet alleen hun ‘eigen’ vijf gedoogde plantjes kweken, maar ook de vijf plantjes van andere leden. Alle planten zijn gelabeld, zodat alle leden hun eigen wiet kunnen roken en het totaal aantal planten nooit dat van vijf keer het aantal leden overstijgt. Het Openbaar Ministerie zette in februari echter een streep door deze variant op gereguleerde teelt.

Experiment met gereguleerde teelt

In zijn notitie voert burgemeester Van der Laan de cannabis social club desondanks op als “hoofdzaak van de lobby richting het Rijk” voor een experiment met gereguleerde wietteelt. Een meerderheid in de raad had aangedrongen op een dergelijk experiment. De gemeente heeft vooraf niet gesproken met bestuursleden van Tree of Life. Een woordvoerder van burgemeester Van der Laan wijst erop dat het in de notitie gaat om “een cannabis social club” en niet om Tree of Life – die daarin ook niet wordt genoemd.

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) onderstreepte vorige week nog in de Tweede Kamer. “Een cannabis social club is volgens zowel het internationale als het nationale recht niet toegestaan.” Hij verwees daarbij naar een rapport dat de Nijmeegse hoogleraar Van Kempen vorig jaar publiceerde. Die concludeerde dat het is onmogelijk is om cannabis social clubs te reguleren.

“Zo gauw de overheid concreet weet waar zich een cannabisclub bevindt, zou het niet bestuurlijk of in elk geval feitelijk optreden daartegen op gespannen voet staan met voornoemde verplichtingen.”

In de Amsterdamse wietnota wordt Van Kempen enkele keren aangehaald, maar juist niet diens conclusie ten aanzien van de cannabisclubs.
Van Kempen stelt dat, gelet op internationale verdragen, de cannabis social club alleen kan bestaan als hij officieel verboden blijft, maar oogluikend wordt toegestaan – een gedoogconstructie. Voorzitter Rosaria Ricci zegt dat het Tree of Life er juist om te doen is om een formele status te krijgen. Tree of Life is ook van plan een ontheffing van het opiumverbod aan te vragen bij het ministerie van Volksgezondheid.

Brengt criminaliteit met zich mee

In de notitie stelt Van der Laan ook voor “bij het Rijk (te) gaan lobbyen voor het toestaan van een tijdelijk experiment met gereguleerde wietteelt via een cannabis social club op een gedoogde locatie (voormalig of huidige coffeeshop) in Amsterdam”. Ricci onderstreept dat er een wezenlijk verschil is tussen de commerciële coffeeshops, die zoveel mogelijk wiet verkopen aan een zo groot mogelijk publiek, en de social clubs waar gelijkgestemden samen telen en roken.

“Die werelden moet je niet willen vermengen”, zegt Ricci. In de notitie gebeurt dat nadrukkelijk: “Eveneens is mogelijk dat er bij een dergelijk experiment zelfs nog wiet overblijft die kan worden geleverd aan coffeeshops.” In het stuk wordt verwezen naar de criminaliteit die de (door de wet niet gereguleerde) bevoorrading van de coffeeshops nu met zich mee brengt.

In België en Spanje cannabis social clubs populair

Burgemeester Van der Laan wijst ook op het feit dat cannabis social clubs in landen als België en Spanje een hoge vlucht hebben genomen. Er lijkt, “internationaal gezien ook meer draagvlak [voor social clubs] te zijn dan voor het reguleren van de achterdeur”. De realiteit in Spanje, zegt bestuurslid Freek Polak van Tree of Life, is dat daar juist veel cannabis social clubs zijn gesloten omdat het verkapte coffeeshops bleken te zijn. “Sommige clubs hadden 30.000 leden, waaronder ook toeristen.”

Tree of Life screent de aspirant-leden uitvoerig en die kunnen pas na twee jaar volwaardig lid worden en meestemmen. Daardoor is de club onaantrekkelijk voor commerciële doeleinden. Voorzitter Ricci:

“Er zijn de afgelopen tijd wel pogingen gedaan om ons te kapen, maar die zijn mislukt.”

Lees ook ‘Wietteelt reguleren nog steeds onmogelijk’ (€).