Amsterdamse scholenkoepel op geheime locatie na bedreiging van ouders

Gewilde school: Barlaeus-gym
Gewilde school: Barlaeus-gym Foto Kippa

De helpdesk van de Amsterdamse scholenkoepel Osvo is verhuisd naar een geheime locatie, omdat boze ouders medewerkers hebben bedreigd. Ze zijn ontevreden over het dit jaar door Osvo ingevoerde ‘matchingsysteem’, waarmee 7.500 groep-achtleerlingen via een computer op een middelbare school zijn geplaatst. De Osvo heeft aangifte gedaan, meldt de koepel.

De meeste kinderen zijn geplaatst in de top-5 (99 procent) of top-3 (95 procent) van scholen die ze hadden opgegeven, bleek begin deze maand. Maar 75 kinderen zijn geplaatst op een school buiten hun top-5, en nog eens tientallen kinderen die minder dan vijf scholen hadden opgegeven, kregen zomaar een school aangewezen. Dat betekent dat ze naar een impopulaire school moeten, of naar een school ver weg. Ouders mogen geen plekken ruilen. Sommige kinderen zijn op een school geplaatst van hun tweede keus terwijl deze school de eerste keus was van een klasgenoot – en vice versa.

Dinsdag dient een kort geding van 30 ouders tegen het ruilverbod. Advocaat Esther Sprenkeling, wier dochter werd geplaatst op de school die haar vijfde keuze was, nam het initiatief. Ze eist dat het ruilverbod wordt opgeheven, omdat er „zo ongekend is gemismatched”. Ze wil dat kinderen alsnog op een school uit hun top-5 terechtkunnen. Ook de lokale VVD en CDA vinden dat ruilen moet kunnen, om te „repareren” wat heeft „gefaald”, aldus raadslid Toonk (VVD).

Het matchingsysteem is juist ingevoerd omdat het vorige lotingsysteem voor onvrede zorgde. In Amsterdam is de vraag naar goed aangeschreven, veelal ‘blanke’ scholen groter dan het aanbod.