Lastenverlichting komt er sowieso

Vooruitlopend op een herziening van het belastingstelsel wil het kabinet vanaf volgend jaar al een lastenverlichting doorvoeren van 5 miljard euro. Dat komt neer op 800 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden „met een of twee werkende mensen”. Dat staat in de hoofdlijnen van het kabinetsvoorstel dat gisteravond met de oppositie werd besproken. Nog tijdens het besloten overleg met vijf oppositiepartijen waren deze contouren uitgelekt via de NOS.

In totaal bedraagt de lastenverlichting voor volgend jaar 5 miljard euro. Die plannen gaan hoe dan ook door en zijn dus niet afhankelijk van steun van de oppositie voor de gewenste belastinghervormingen. In deze eerste stap wil het kabinet onder meer verlaging van het tweede en derde schijftarief van de inkomstenbelasting van 42 naar 40 procent, verhoging van de arbeidskorting en meer belastingvoordeel voor mensen met jonge kinderen. Ook trekt het kabinet 500 miljoen uit om werkgevers te stimuleren laagbetaalde of laaggeschoolde mensen aan te nemen. Samen moeten deze maatregelen leiden tot een koopkrachtstijging van gemiddeld 2 procent.

In een tweede en derde fase wil het kabinet, afhankelijk van steun van de oppositie, ook enkele ingrijpende belastingverschuivingen doorvoeren. De grootste daarvan betreft het voornemen om (voor circa 5 miljard) het lage btw-tarief van 6 procent te verhogen tot het standaardtarief van 21 procent. Primaire levensmiddelen – de boodschappen in de supermarkt – blijven buiten deze maatregel. Deze btw-hervorming zal ruimte voor extra lastenverlichting moeten opleveren.