Zijlstra: reactie op vluchtelingen bedreigt voortbestaan EU

De manier waarop Europa reageert op de voortdurende migrantenstroom vanuit Afrika, bedreigt het voortbestaan van de EU. En is ook nog eens inhumaan. Dat schrijft VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vandaag in een opiniestuk in NRC.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra waarschuwt voor de gevolgen van de grote stroom bootvluchtelingen richting Europa.
VVD-fractievoorzitter Zijlstra waarschuwt voor de gevolgen van de grote stroom bootvluchtelingen richting Europa. Foto EPA / Luca Zennaro

De manier waarop Europa reageert op de voortdurende migrantenstroom vanuit Afrika, bedreigt het voortbestaan van de EU. En is ook nog eens inhumaan. Dat schrijft VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vandaag in een opiniestuk in NRC.

Zijlstra schrijft over “duizenden mensen in gammele bootjes”, over “vrachtwagens (bij Calais) die niet eens meer durven te stoppen uit angst voor grote aantallen ongenode lifters” en constateert: “Frontex, dat de grenzen moet bewaken, lijkt in plaats van kustwacht, te zijn uitgegroeid tot een veerdienst tussen Afrika en Europa”.

Hij wijst op het besluit van Frankrijk om de grens met Italië te sluiten voor asielzoekers:

Wanneer landen zich gedwongen voelen dit soort maatregelen te treffen, is dat de bijl aan de wortel van de Europese Unie. Immers, vrij verkeer van personen is een van de pijlers onder de Europese samenwerking. Tegelijkertijd is de reactie van deze landen begrijpelijk. De ontwrichtende invloed van deze aantallen asielzoekers op hun samenleving is groot. Te groot. Dat geldt ook voor de invloed op onze samenleving. Als de maatregelen van de Fransen en de Italianen ertoe leiden dat de asielstroom naar ons land afbuigt, zullen ook wij uiteindelijk genoodzaakt zijn de grenzen te sluiten.

Verdeelsleutel EU ‘symptoombestrijding’

Het beter verdelen van asielzoekers over de verschillende EU-landen is volgens Zijlstra “symptoombestrijding”. Hij vraagt opnieuw aandacht voor een voorstel daarover van zijn fractiegenoot Malik Azmani die in maart stelde dat geld dat in Nederland wordt uitgegeven aan opvang van asielzoekers veel efficiënter kan worden besteed in landen van herkomst om mensen daar te houden. Daarop werd scherp afwijzend gereageerd, onder anderen door PvdA-fractieleider Samsom die het “volstrekt onaanvaardbaar” noemde, en D66-leider Pechtold die twitterde “bah bah bah”. (NRC)

Lees ook: het volledige opiniestuk Als het zo doorgaat moeten wij onze grenzen sluiten.