Opinie

Voor Drs. P

Je kunt over je graf heen regeren, maar je kunt ook over je graf heen reageren. Dat bewijst Drs. P met zijn eigen rouwadvertentie in de krant. Het bracht mij op de gedachte hem te eren met een gedicht over de dood dat hij misschien zou hebben gewaardeerd, omdat het de speelse indringendheid heeft van zijn beste werk – denk aan zijn Dodenrit. Ik koos De huurder van Jan Greshoff (1888 – 1971).

Al wat mij gisteren werd gegeven

Om even

Mede te leven

Wordt mij heden

Of morgen

Zonder reden

Afgenomen:

Mijn zorgen

Mijn horloge (Antoine frères Besançon)

Mijn groene wollen huisjapon

Mijn dromen

Mijn ogen, neus en oren,

Schilderijen, beelden en amforen

Regenjassen

Dassen

Wandelstokken

Het frisse groen voor oude bokken

Mijn complete Henry James

En, geheel in zijn geheel, tussen Schelde en Eems

Het lieflijk plekje grond

Waar eens mijn wieg op stond

Al wat ik bloedig heb betaald

Wordt weggehaald

En het goed der buren ook:

Bezit gaat op in rook.

Zelfs waar wij trots op waren

De befaamde zielesnaren

Strakgespannen naar den aard

En beslist de moeite waard,

Wierp een schooier in de vaart.

Al mijn meubels en organen

Al mijn lachen en mijn tranen

Deze stad en de natuur

Heb ik, duur,

Alleen in huur.

Binnen korten tijd

Komt Hein hier

Als koetsier

Met een zweep en hoge hoed

En zegt tegen onze meid

Die opendoet:

Het is voor de oude man

Voor Jan,

Hij weet er van.

Bagage en kleren overbodig

Hij heeft geen tandenborstel zelfs meer nodig...

Daar gaan we dan!