Spoorlijn Zwolle-Enschede van NS naar Syntus

Provincie Overijssel gunt concessie met spoorlijnen Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen aan vervoerder Syntus

Vervoersbedrijf Syntus krijgt de spoorlijnen tussen Zwolle en Enschede en tussen Zwolle en Kampen. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel gisteren besloten. De concessie is voor vijftien jaar en levert Syntus jaarlijks een provinciale subsidie van 17,5 miljoen euro op voor de exploitatie. Er waren drie bieders bij de Europese aanbesteding: Syntus, Arriva en NS Reizigers.

Syntus gaat op beide trajecten rijden met nieuwe treinen, die voorzien zijn van wifi en stopcontacten in alle coupés en gehandicaptentoiletten. In de spits worden extra treinen ingezet.

Beide spoorlijnen worden vanaf oktober dit jaar door de provincie en ProRail geëlektrificeerd. Omdat Syntus de nieuwe treinen moet aankopen, laten bouwen en testen begint de nieuwe dienstregeling eind 2017.

De aanbesteding van de twee spoorlijnen in Overijssel is voorlopig de laatste spoorconcessie is die wordt aanbesteed. Het hoofdrailnet heeft het Rijk onderhands gegund aan NS, de regionale spoorlijnen worden door de provincies openbaar aanbesteed. Zwolle-Enschede is eind 2014 door de provincie van het Rijk overgenomen, Zwolle-Kampen was al sinds 2005 van de provincie.

De aanbestedingen voor het openbaar vervoer staan in de belangstelling doordat NS bij de strijd om de concessie voor trein- en busvervoer in Limburg vals heeft gespeeld. Informatie over concurrenten werd door NS-bedrijven onderling gedeeld en via een illegale constructie ingewonnen bij een oud-medewerker van een concurrent. Ook werd een concurrent benadeeld door misbruik van de machtspositie. NS-topman Timo Huges moest opstappen omdat hij onjuiste verklaringen over deze fraude heeft afgelegd.

De deelname van NS aan de aanbesteding in Overijssel werd hierdoor beladen. D66 pleitte er vorige week voor om NS van de aanbesteding uit te sluiten. GS van Overijssel hebben de procedure niet tussentijds gewijzigd, maar gunning aan NS lag niet erg voor de hand. Minister Dijsselbloem (Financiën, Pvda) meldde de Tweede Kamer gisteren, voordat de gunning bekend werd, wel dat NS zich in Overijssel aan de regels heeft gehouden.

Syntus verloor in januari de strijd om de busconcessie Haarlem-IJmond van Connexxion. Beide partijen eindigden met exact dezelfde score, een loting wees de winnaar aan. Na bezwaar van Syntus besloot de provincie Noord-Holland onlangs om uitvoering van de concessie, die eind dit jaar zou ingaan, op te schorten totdat de bezwaarprocedure is afgerond.

Syntus, gevestigd in Deventer, is vooral actief in het oosten van Nederland. Het is een dochterbedrijf van de Franse openbaarvervoergigant Keolis, een bedrijf met wereldwijd 60.000 werknemers en een omzet van 5,6 miljard euro in 2014. Gisteren werd bekend dat prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau-van Vollenhoven benoemd is als nieuwe voorzitter van de raad van advies van Syntus.