‘Plannen kabinet leveren huishoudens 800 euro belastingvoordeel op’

Halbe Zijlstra (VVD) verlaat het ministerie van Financiën na afloop van een gesprek met het kabinet over de hervorming van de belastingen.
Halbe Zijlstra (VVD) verlaat het ministerie van Financiën na afloop van een gesprek met het kabinet over de hervorming van de belastingen. Foto ANP / BART MAAT

De belastingplannen waar het kabinet vanavond met oppositiepartijen over spreekt leveren een gemiddeld huishouden met een of twee werkende mensen jaarlijks een belastingvoordeel van 800 euro op. Dat staat in de hoofdlijnen van het coalitieakkoord, meldt de NOS.

In totaal bedraagt de lastenverlichting voor volgend jaar 5 miljard euro. Die plannen gaan sowieso door en zijn niet afhankelijk van of de oppositie akkoord gaat met de plannen om het belastingstelsel te herzien. Het kabinet is onder meer het volgende van plan:

 • Het verhogen van de arbeidskorting met honderden euro’s per jaar
 • Het verhogen van het belastingvoordeel voor mensen met kinderen tot 12 jaar en een laag inkomen (inkomensafhankelijke combinatiekorting).
 • Het verlagen van het belastingtarief voor de middeninkomens van 42 naar 40 procent.
 • Het verhogen van de kindertoeslag.

  ‘Pakket 1’

  Verder wordt het zogeheten ‘loonkostenvoordeel’ ingevoerd. Dat is een soort korting op de werkgeversbijdragen, waar 500 miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Het is bedoeld voor werkgevers die laagbetaalde of laaggeschoolde mensen aannemen. Het plan moet extra banen opleveren, een van de zelfverklaarde speerpunten van het kabinet.

  Samen moeten deze maatregelen (die ‘Pakket 1’ worden genoemd) leiden tot een koopkrachtstijging van gemiddeld 2 procent. De lagere inkomens gaan er tot 3,5 procent op vooruit, de hogere inkomens tot 1,5 procent. NRC-verslaggever Philip de Witt Wijnen:

  “Na het negatieve nieuws over de btw-verhoging eerder vandaag hoopt het kabinet met deze positieve maatregelen het beeld te kantelen. Er komt, zoals al zo vaak beloofd, nu hoe dan ook belastingverlaging aan. Dat kan ook omdat er dankzij de zich herstellende economie al ruimte voor op de begroting voor volgend jaar is gevonden. Daar kan de oppositie nooit tegen zijn, is de redenering. Daarna kan nog méér lastenverlichting volgen als voldoende andere partijen zich scharen achter belastinghervormingen. Dat kan nog alle vormen aannemen.”

  Verhoging btw

  Er is ook nog een ‘Pakket 2’, waar de verhoging van de btw voor bepaalde producten en diensten onder valt. Eerder vandaag bleek dat het lage btw-tarief van 6 procent op honderden goederen en diensten zal worden opgeschaald naar het hoge tarief, dat 21 procent bedraagt. Op de plannen werd verbolgen gereageerd door diverse bedrijven en vertegenwoordigers, omdat ze het personenvervoer, kranten en boeken en het kappersbezoek zullen raken.

  Het verhogen van de btw moet nog eens 5 miljard euro opleveren. De coalitie wil dit bedrag gebruiken om arbeid goedkoper te maken. Een kanttekening: het kabinet wil de maatregel alleen doorvoeren als er genoeg politiek draagvlak voor is.

  Er is ook nog een ‘Pakket 3’. Daarin zitten ingewikkelde of binnen de coalitie omstreden stelselwijzigingen. Als voorbeeld noemt de NOS een verhoging van de gemeentebelasting in ruil voor een lagere landelijke belasting.

  Besloten of openbaar?

  Vanavond spreken zes oppositiepartijen op het ministerie van Financiën met staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) over het voorstel van het kabinet. De oppositie wil dat het stuk openbaar wordt. Het kabinet wil de onderhandelingen over een nieuw belastingstelsel echter achter gesloten deuren voeren.

  Maar het kabinet gaat toch een brief over de hoofdlijnen naar de Kamer sturen. Dat zei D66-fractieleider Alexander Pechtold vanavond na het overleg, meldt persdienst ANP. De coalitie voldoet hiermee aan de wensen van de oppositie. Pechtold zei redelijk tevreden te zijn over de eerste gesprekken:

  “”Ik heb vooral gelet op werkgelegenheid en de koopkracht voor mensen. Van sommige ideeën denk ik, dat zou mooi zijn, bij andere denk ik: daar mag nog wel wat worden aangepast.”

  PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom zei positief te zijn over het overleg van vanavond. Hij ziet het vervolg “met optimisme” tegemoet en denkt dat hij er met de betreffende oppositiepartijen uit zal komen. Premier Mark Rutte liet via de Rijksvoorlichtingsdienst een soortgelijk positief geluid horen:

  “Op grond van het gesprek heeft het kabinet het vertrouwen dat er na een debat voldoende partijen met een werkbare meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, vertrouwelijk door willen praten met als doel tot een akkoord te komen. Het kabinet stuurt daarom een brief op hoofdlijnen.”

  SGP-leider Kees van der Staaij zegt dat vanavond nog niet inhoudelijk is onderhandeld. Arie Slob (ChristenUnie) was één van de politici die het meest aandrongen op openbaarheid:

  “Dan kunnen we er in het parlement over spreken en dat is ook de plek waar ik een oordeel ga geven.”

  Naast Slob was CDA-Leider Sybrand Buma ook zeer voor transparantie. Maar hij had zo zijn vraagtekens bij de handelingswijze van het kabinet. Volgens Buma zijn de hoofdlijnen vanuit de coalitie gelekt naar de NOS:

  “En die zouden dan toch vertrouwelijk moeten blijven, dat snapt Nederland niet.”

  Henk Krol haakt af

  Eerder vanavond liep 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol weg van de gesprekken. Hij was het er niet mee eens dat de gesprekken achter gesloten deuren plaatsvonden en was kwaad dat hem niet gegarandeerd kon worden dat ook ouderen op voordelen konden rekenen.

  Twitter avatar PhilipDeWW Philip de WittWijnen Henk Krol haakt af. “Kabinet blijft om vertrouwelijkheid vragen.”
  Twitter avatar HenkKrol Henk Krol Uit alles blijkt dat bij de belastingplannen alleen werkenden er op vooruit gaan, maar wie hard heeft gewerkt (gepensioneerden dus) niet.
  Foto ANP BART MAAT

  Henk Krol (50plus) verlaat het ministerie van Financiën na afloop van een gesprek met het kabinet over de hervorming van de belastingen. Foto ANP BART MAAT