‘Ook niet-erkenden misbruik kerk krijgen schadevergoeding’

Een boeteviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek (Maastricht), april vorig jaar. Tijdens de dienst werd gesproken over seksueel misbruik.
Een boeteviering in de Onze Lieve Vrouwebasiliek (Maastricht), april vorig jaar. Tijdens de dienst werd gesproken over seksueel misbruik. Foto ANP / Piroschka van de Wouw

Mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door priesters, maar wier klacht ongegrond verklaard werd door de klachtencommissie van de katholieke kerk, krijgen toch erkenning en een schadevergoeding. De Volkskrant meldt vandaag dat de kerk werkt aan een nieuwe regeling.

Tot 1 mei dit jaar konden slachtoffers van misbruik zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. De afgelopen jaren zijn er volgens de laatst bekende cijfers ruim 3.500 meldingen binnengekomen. 1.900 zijn omgezet in een formele klacht, 1.100 zijn er inmiddels behandeld. Van die 1.100 zijn er zo’n 800 gegrond of deels gegrond verklaard. Aan bijna 600 slachtoffers is in totaal al zo’n 17,5 miljoen euro uitbetaald. 250 klachten zijn ongegrond verklaard, vaak wegens gebrek aan ‘steunbewijs’: er hadden zich geen andere slachtoffers van dezelfde priester gemeld.

Maar nu gaat de commissie deze mensen alsnog erkennen en vergoeden in wat een laatste stap moet zijn in een jarenlange procedure. De commissie onderneemt de actie volgens de krant nu naar aanleiding van verklaringen van voorzitter Wiel Stevens tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer twee jaar terug; Stevens zei dat er hij geen twijfel heeft dat “het overgrote deel” van de afgewezen mensen wel degelijk misbruikt is. Sindsdien klinkt de roep om erkenning en schadevergoeding.

Conceptvoorstel

De Volkskrant schrijft dat het conceptvoorstel voor de regeling lijkt op dat voor slachtoffers van buitensporig geweld in kerkelijke instellingen. Daarbij gold toen slechts “de authenticiteit van de klacht”. In het voorstel wordt ook de mogelijkheid genoemd voor slachtoffers om in gesprek te gaan met de congregatie van de kerk.

Meldpunt bleef langer open

Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK bleef langer open dan eerst de bedoeling was. Het sloot eerst 1 juli vorig jaar al voor verjaarde kwesties, maar daarop spanden vijf vrouwen samen met het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik een kort geding aan om af te dwingen dat mensen zich langer konden melden. De rechter oordeelde in het voordeel van de vrouwen; de kerk had de belangen van de betrokkenen te weinig afgewogen en het was aannemelijk dat meer slachtoffers nog een klacht wilden indienen. Zij zouden een “drempel moeten overwinnen”, en daarmee had de kerk onvoldoende rekening gehouden.

Het meldpunt moet 3,5 jaar openblijven, een “redelijke termijn” vergeleken met andere landen in Europa. Toen het op 1 juli vorig jaar in eerste instantie sloot, was het twee jaar en acht maanden open.