De Uitspraak: Mag een uitzendbureau exclusief scholieren werven voor een bijbaan?

Mag een uitzendbureau sollicitanten ‘die nog aan het leren’ werven voor een bijbaan in een magazijn? Met commentaar van NJB-experts Willemijn Roozendaal, bijzonder hoogleraar sociale zekerheidsrecht en hoofddocent arbeidsrecht aan de VU en Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht in Leiden en van 2004-2008 voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, de voorganger van het College voor de Rechten van de Mens.

De Zaak. Een anti-discriminatie stichting uit Arnhem neemt aanstoot aan een advertentie van een uitzendbureau, Otto Work Force, waarin zo te zien scholieren of studenten worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor een bijbaan. De tekst luidt ‘Ben jij nog aan het leren en op zoek naar een leuke bijbaan (…)?’ Het gaat om magazijnmedewerkers voor de avonduren, het weekend of een paar dagen in de week. De stichting die is vernoemd naar artikel  1 van de grondwet, dient daarover een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens.

Wat is precies het bezwaar tegen de advertentie? De stichting meent dat de tekst in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling omdat er (verboden) indirect onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt. Op een brief van de stichting om ermee op te houden antwoordde Otto Work Force dat ze dat niet van plan is. De stichting wil dat de arbeidsmarkt toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, religie etc.

Wat is de maatstaf in de wet? Er is sprake van indirect onderscheid als “een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde leeftijd in vergelijking met andere personen bijzonder treft”. Het verbod geldt niet als het ‘objectief gerechtvaardigd’ is. Volgens de Stichting wordt met de ogenschijnlijk neutrale zin ‘ben je nog aan het leren’ de groep uitgesloten die niet leert, of niet meer leert. Maar best zo’n bijbaan als magazijnmedewerker wil. Het uitzendbureau lijkt zich hier exclusief op lerende jongeren te richten. De stichting verwijst in de klacht naar een eerder oordeel van het College, uit 2013, toen het een werkgever verbood specifiek studenten te werven tussen de 18 en de 21.

Hoe verdedigt het uitzendbureau zich? Dat zegt dat personen die ‘leren’ helemaal niet slaat op een leeftijdscategorie. Dat was anders als er gevraagd was om starters, studenten, ‘aankomende of beginnende’ functionarissen, junioren of ‘pas afgestudeerden’. ‘Leren’ kan hier ook begrepen worden als de permanente opdracht aan iedere dienstverlener of professional, die zich immers steeds moet bijscholen. Verder is ‘leren’ hier ook geen functievereiste. En dus is hier geen leeftijdsgroep bedoeld.

 

Wat zegt het College? Die zegt dat het een ‘feit van algemene bekendheid’ is dat personen die ‘nog leren’ en belangstelling voor een ‘bijbaan’ kunnen hebben, altijd jong zijn. Het gaat immers om mensen voor wie leren hun hoofdactiviteit is. Bovendien heeft het uitzendbureau over sollicitanten die ‘nog’ leren. Dat is toch echt iets anders dan het leren van mensen voor wie juist het werk hun hoofdactiviteit is. Wie ‘nog’ leert is daarmee kennelijk binnenkort klaar en is dus jong.

Maar is het onderscheid van ‘nog lerenden’ dan niet te rechtvaardigen? Nee, het College is hier streng. Op zichzelf is de behoefte van Otto Workforce aan werknemers die een ‘bijbaan’ zoeken reëel en ‘vrij van discriminatie’. Maar de manier waarop dat wordt uitgedrukt kan niet door de beugel. Bijbaanzoekers die ‘niet meer lerende zijn’ kunnen uit de wervingstekst immers begrijpen dat ze niet voor aanmerking komen. Er is dus geen ‘objectieve rechtvaardiging’. De advertentie is dus verboden vanwege leeftijd discriminatie.

De uitspraak (2015-51) is hier te vinden.

 

Reageren? Volledige naamsvermelding is verplicht.