‘Btw-verhoging ten koste van banen, boeken en kranten’

Foto: ANP / KOEN SUYK

De overheveling van de meeste producten en diensten naar het hoogste btw-tarief van 21 procent wordt slecht ontvangen door de brancheorganisaties. De verhoging, onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel, zou ten koste gaan van banen van kappers en koks, is “een aanslag” op de dagbladsector en brengt het maatschappelijk belang van boeken en tijdschriften “in het geding”.

Bronnen bevestigden vanochtend aan NRC de plannen van het kabinet om het btw-stelsel op de schop te gooien. Het idee is dat alle producten en diensten behalve de dagelijkse boodschappen onder één tarief komen te vallen.

Dat moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan het woud van uitzonderingen in de btw-regelingen. Het voorstel zal volgens het kabinet echter ook de 4 tot 5 miljard euro moeten opleveren die kan worden ingezet op de gewenste verlaging van lasten op arbeid - het belangrijkste doel van de belastinghervorming.

Als de verhoging wordt doorgevoerd betekent dat waarschijnlijk (al zijn de details niet bekend) dat bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper duurder wordt, schilders hogere rekeningen moeten sturen en papieren boeken even duur worden als e-books. Het kabinet hield er dan ook al rekening mee dat het verzet van brancheorganisaties die de dupe van de verhoging worden groot zal zijn.

Een overzicht van de categorie waarvan een tariefsverhoging wordt verwacht, plus een reactie:

   Het personenvervoer, waaronder ov-bedrijven en taxi’s

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), brancheorganisatie voor onder meer taxi- en vervoersbedrijven, directeur Ad Toet: “Het gaat hier om een belastingverhoging op de meest fundamentele levensbehoeften van iedere Nederlander. (..)Over belastingen op auto’s wordt al jaren gesproken. Dit raakt dagelijks miljoenen OV-gebruikers en niet te vergeten, enkele honderdduizenden gebruikers van zorgvervoer, uitermate hard.”

   Kranten

Herman Wolswinkel van NDP Nieuwsmedia, brancheorganisatie van alle private nieuwsbedrijven: “De voorgenomen btw-verhoging is een aanslag op de dagbladsector. Alle seinen staan al op oranje of rood en daar dreigt een verhoging van 6 naar 21 procent btw verder aan bij te dragen. (..) De daling van de krantenoplages die zich anders in 24 jaar zou voordoen, zal zich bij een btw-verhoging in één klap voltrekken.”

   Boeken en tijdschriften

Cecilia van Dalen van Nederlands Uitgeversverbond (NUV): “Het zijn lastige tijden voor uitgevers van boeken, kranten en tijdschriften en een btw-verhoging kan desastreus zijn. Juist nu de daling in de boekenbranche afvlakt, dreigen we met een extra kostenpost te worden geconfronteerd. Daarnaast is het maatschappelijk belang in het geding. Denk aan de bijdrage van kranten, boeken en tijdschriften aan onze democratie, cultuur en scholing. (..) Het enige positieve is dat de kosten op arbeid omlaag gaan. Maar het is ons nog niet duidelijk hoe groot die effecten zijn op onze arbeidsintensieve branche.”

   Kappersbezoek

Willem Kruithof namens de kapperssectie van CNV Vakmensen: “Nederland gaat er straks verfomfaaider uitzien als die btw-verhoging doorgaat. Mensen stellen het kappersbezoek langer uit en dat gaat banen kosten. Bij de btw-verlaging naar 6 procent enkele jaren geleden hebben we gezien dat Nederlanders juist vaker naar de kapper gingen. Daardoor is de werkgelegenheid gestegen van 21.000 naar 26.000 banen. Die 5000 extra banen raken we gewoon weer kwijt, als dit doorgaat. En let wel, het gaat vooral om jongeren die 10 procent boven het minimumloon verdienen. Dus schiet het ook niet op om de belasting op arbeid te verlagen.”

Kappersvereniging ANKO: “Voor de kappersbranche is het uiterst dramatisch als het btw-tarief naar 21 procent gaat. Dat gaat zeker 5400 banen kosten. (..) We verwachten dat door de verhoging een verschuiving van wit naar zwartwerken gaat plaatsvinden.”

   Alle producten, dus ook voedingsmiddelen behalve “de dagelijkse boodschappen”

Detailhandel Nederland: “Een verhoging van het btw-tarief raakt hoe dan ook de consument en schaadt de detailhandel. Het is te beschouwen als een prijsschok die een sterke reactie bij consumenten tot gevolg kan hebben en zal leiden tot een belangrijke verlaging van de omzet voor de detailhandel. Omgekeerd blijkt ook dat een btw-verlaging beduidend meer oplevert voor de consumptie en werkgelegenheid dan een aanpassing van de inkomstenbelasting. Een verschuiving van lasten is volgens Detailhandel Nederland dus geen oplossing.”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN): “Als het kabinet daadwerkelijk het lage btw-tarief voor de horeca afschaft, gaan er 35.000 banen in de horeca verloren. (..) De prijzen laten stijgen door meer btw in onze branche is funest voor het stimuleren van bestedingen door consumenten. Het betekent simpelweg dat een dagje uit, een borrel, uit eten of een overnachting duurder wordt. Het kabinet verkoopt knollen voor citroenen, want per saldo gaat de consument er financieel niet op vooruit.”