Brieven

Kind dupe van het debat

Ik ben een autochtone, witte Nederlander. En wil graag een goede basisschoolleerkracht worden op een school waar ook kinderen op zitten die allochtoon en zwart zijn. Dit zijn blijkbaar de labels waar deze kinderen mee te maken krijgen. Amsterdamse leerlingen gingen de straat op in T-shirts met ‘Is dit wit genoeg voor u?’. Ik kreeg er een raar gevoel van in mijn buik. Schoolleiders en leerkrachten zouden moeten debatteren op een hoger niveau. Als toekomstige leerkracht zou ik mijn leerlingen nooit het gevoel willen geven dat ze minderwaardig zijn vanwege hun huidskleur, om zo aandacht te vragen voor de moeilijke kwestie die onderwijssegregatie heet.

Student Universitaire Pabo van Amsterdam

Interview Jeroen van Zanten

Britten lezen alleen Engels

Evenwichtige geschiedschrijving is een kunst, zo blijkt uit het interview van Jeroen van Zanten door Tijn Sadée (13/6), zeker als er grootmachten bij betrokken zijn. Veel UK-collegae in mijn branche schrijven uitsluitend over UK-wetenschappers die alleen in UK-Engels publiceren. Dat leidt tot blikvernauwing. David Cameron bestaat het om publiekelijk het merendeel van de natuurwetenschappelijke ontdekkingen – laten we zeggen sinds de Middeleeuwen – voor Groot-Brittannië op te eisen, zoals hij ook de Europese Unie een UK-stempel wil opleggen – getuige het messcherpe commentaar van Caroline de Gruyter (Hervormen? Wat zou Cameron bedoelen?) in dezelfde NRC-Weekend. Daarop past maar één antwoord: in passend Engels het evenwicht claimen. Het boek van Jeroen van Zanten, Ben Schoenmaker en Jurriën de Jong, Waterloo - 200 jaar strijd, had in het Engels geschreven moeten zijn. Er moet direct werk van gemaakt worden. Boeken over Grote Pier in het Fries worden in de rest van Nederland ook niet gelezen. Dat is zoiets als de geschiedenis van mijn mondiaal opererende RUG in het Nederlands vastleggen.

Henk Kubbinga Wetenschapshistoricus, RU Groningen

Correcties en aanvullingen

Spaarvarken van Poetin

In Het Siberische spaarvarken van Poetin (10/6, p. E4-5) moest staandat Soergoet aan de rivier de Ob ligt (niet de Don). Voormalig oligarch Michail Chodorkovski was directeur van oliebedrijf Yukos (niet van Lukoil).