Uw laatste tabee aan Drs. P

Drs. P neemt vandaag zelf afscheid. Hij heeft zijn eigen overlijdensadvertentie geschreven (zie het Economiekatern) – in de vorm van het door hem geïntroduceerde ollekebolleke, het achtregelige vers in strak metrum, waarvan de vierde en de achtste regel rijmen. De zesde regel bestaat uit één (al of niet zelfgemaakt) woord van zes lettergrepen in hetzelfde ritme. Zoals het woord ollekebolleke zelf.

De zaterdag overleden doctorandus had vele navolgers, van wie sommigen een hoog niveau haalden. Onze vraag luidt of dezulken zich ook onder de Achterpaginalezers bevinden. Donderdag, de dag waarop Drs. P zal worden herdacht, publiceren we een keuze. De Achterpaginaredactie rekent op uw zeslettergrepigheid!

Gisteren bereikten ons alvast toepasselijke voorbeelden uit de lezerskring. Zo schreef Leo van Opzeeland-Reinders het ollekebolleke:

BIJ DE DOOD VAN DRS. P

Wat een weemoedigheid!

De doctorandus dood

dus alle taligen

zijn wat verweesd

Wat zou ons vaderlands

amusementsarchief

schraal zijn, als Heinz P

er niet was geweest!