Laatste korte berichtgeving van Drs. P: ‘Ondergenoemde is niet meer in beeld’

Drs. P, de dichter-zanger die zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed, spreekt vandaag zelf de lezers toe in zijn overlijdensadvertentie. In eigen handschrift deelt hij alle belangstellenden mee dat hij „niet meer in beeld” is. Het is zijn laatste ollekebolleke, de door hemzelf geïntroduceerde dichtvorm. Deze krant roept lezers vandaag op de Achterpagina op tot het schrijven van „uw laatste tabee aan Drs. P”.