Kabinet is eruit, nu nog oppositiesteun regelen

De coalitie praat morgenavond over belastinghervorming met oppositiepartijen. Extra steun is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Ze zijn er nu écht uit, zeggen coalitiepartijen VVD en PvdA. Daarom hebben zeven oppositiepartijen een uitnodiging gekregen van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) om morgenavond te komen praten over de hervorming van het belastingstelsel.

Vorige week was er nog grote onduidelijkheid, en ook onenigheid, over de positieve indruk die de staatssecretaris voor de camera’s had gewekt. Er wás nog helemaal geen akkoord tussen de twee regeringspartijen.

Dus vermijdt men dat woord nu. Er is pas een akkoord, zei PvdA-leider Diederik Samsom, als het kabinet hier een meerderheid voor weet te krijgen. Hij doelt op de nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer, waar de coalitie nog maar 21 van de 75 zetels heeft.

Wiebes heeft vooralsnog alleen de partijen uitgenodigd waarvan de coalitie denkt dat hun ideeën aansluiten bij de fiscale uitgangspunten die het kabinet nu heeft opgesteld. Daarbij gaat het in elk geval om lastenverlichting op arbeid en een vereenvoudiging van het uitgedijde belastingstelsel.

Staatssecretaris Wiebes nodigde de fractieleiders van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, SP én 50Plus persoonlijk uit. Daarvan is 50Plus de opmerkelijkste: die partij sprak tot nu toe nooit mee, zegt partijleider Henk Krol. „De laatste keer dat ik was uitgenodigd, was onder de vorige staatssecretaris. Maar ja, nu hebben we twee zetels in de senaat.” Samen met de uiteengevallen ‘constructieve oppositie’, D66, ChristenUnie en de SGP, zou 50Plus het kabinet aan een meerderheid kunnen helpen.

De oppositie moet nu de politieke afweging maken of zij inhoudelijk met het kabinet gaat spreken. Het kabinet wil het overleg achter de schermen houden, zoals ook eerdere akkoorden met de constructieve oppositie werden gesloten. Maar een paar oppositiepartijen, SP en CDA voorop, eisen openbaarheid van zowel het overleg als van het belastingvoorstel. Vanmiddag zou een deel van de oppositie bijeenkomen – op initiatief van de SP – om mogelijk een gezamenlijke strategie te bepalen. „De oppositie moet zich niet uit elkaar laten spelen”, zegt SP’er Farshad Bashir.