Hof: notarisservice Hema mag - geen hoger beroep mogelijk

ANP / Gerard van Daalen

De notarisservice van de Hema heeft ook in het hoger beroep stand gehouden. Dat heeft de hoogste tuchtrechter, de Notariskamer van het gerechtshof in Amsterdam, vandaag bepaald (uitspraak).

De klacht van beroepsorganisatie KNB tegen een notaris die deelneemt aan de Hemaservive, was eerder al afgewezen door een lagere rechter. Volgens de KNB heeft de notaris onvoldoende regie, zeggenschap en toezicht, en schendt hij zijn zorgplicht. Ook heeft de KNB kritiek op de lage prijs en op de vrijheid van cliënten om contracten aan te passen. Eerder al riep de KNB notarissen op niet deel te nemen aan de service.

Maar volgens het hof is de notarisservice van de Hema niet in strijdt met wetten en regels.

De rechter:

Onder de voorwaarde dat de notaris voldoet aan zijn ‘Belehrungspflicht’ is het meewerken van de notaris aan de Hema-notarisservice op het punt van de zorgvuldigheid niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Niet gebleken is dat de notaris op het punt van de wilscontrole tekortschiet.

Lage prijs trekt nieuwe klanten aan

Een Hema-testament of -samenlevingscontract kost 125 euro per akte, ongeveer de helft van het normale tarief. Dat is veel te weinig, zegt de KNB. Maar het hof honoreert die klacht niet, omdat notarissen vrij zijn hun tarieven te bepalen.

Aan Hema-klanten verdienen notarissen inderdaad weinig, zeiden deelnemers eerder tegen NRC. Omdat er voor de Hema ook wat moet overblijven, krijgt de Hema-notaris ongeveer 70 procent. Maar de service trekt mensen die uit zichzelf niet komen: jongeren die net samenwonen en een goedkoop samenlevingscontract willen, of lageropgeleiden die toch een samenlevingscontract willen, schreef NRC Q.

‘Eigenlijk is het een soort experiment, zeggen verschillende kantoren. Om te kijken of ze de beroepsgroep wat kunnen moderniseren. Voorbeeld: het taalgebruik in de Hema-aktes is begrijpelijk voor iedereen. Een gewone notarisakte is “nogal archaïsch”, zegt notaris Kamps. “Die begint met ‘Heden’. Een Hema-akte gewoon met ‘Ik’.” Mensen die via de Hema komen hebben daardoor “bijna geen vragen” meer, zegt notaris Michels.’

De beslissing van het hof is definitief: er kan geen cassatie tegen worden ingesteld.