FNV hoeft zich niet te bemoeien met zzp-elite van Linders, wel met de pakketbezorgers en alfahulpen

Illustratie KAP

De eerste zinnen maken meteen duidelijk hoe beperkt zijn kijk is: „Zzp’ers zijn zelfbewuste mensen die kiezen voor een zelfstandig bestaan met de bijbehorende risico’s […] Ze werken vooral in topsectoren.” In de vigerende discussie over zzp’ers heeft Bas Linders (O&D, 13/6) duidelijk een en ander gemist. De pakketbezorgers, de alfahulpen, tal van freelance journalisten, de nul-urencontractanten, de oproepkrachten en de payrollers. Dat zijn er een paar meer dan die medische specialist, die bekroonde architect of dat topmodel. Hoezo zelfbewust, hoezo kiezen, hoezo topsectoren? Linders wijdt weliswaar twee hele zinnen aan de kans op armoede, maar verder is het stuk vooral bedoeld om de FNV aan te vallen.

Die FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) zou volgens hem te weinig doen voor de mensen die hebben gekozen voor een zelfstandig bestaan. Dat zijn volgens Linders ‘zelfstandige professionals’, dan wel ‘ondernemers’. Wat heeft dit soort zzp’ers eigenlijk te zoeken bij een organisatie van werknemers, van loonafhankelijken, van uitkeringsgerechtigden? Inderdaad: niks. Dat verwijt slaat dus nergens op. Gaat het echter over die andere, veel grotere groep voor wie het zzp-bestaan geen keuze is, maar een noodlot, dan ligt het beduidend anders. Dan kan de FNV wel degelijk proberen te voorkomen dat er verdere concurrentie op arbeidsvoorwaarden komt, dat er billijke minimumtarieven worden vastgesteld, dat de zelfstandigenaftrek geen noodzakelijk onderdeel van het maandelijkse inkomen blijft, maar gebruikt kan worden voor pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat de FNV zich daar wel nogal laat mee is gaan bemoeien, is een terechte constatering. Maar dat die organisatie zich ook moet inzetten voor de door Linders gekoesterde elite, is een ernstig misverstand. Deze ‘zelfstandige ondernemers’ hebben al een club: MKB Nederland.