Creation

(Jon Amiel, 2009). Creation doet een dappere, maar half geslaagde poging psychodrama te combineren met de evolutietheorie van Charles Darwin. Het gaat over de jaren vlak voor On the Origin of Species, waarin Darwin „God vermoordt”, aldus een vriend. Dat Darwin (Paul Bettany) na lang aarzelen de ‘nuttige leugen’ van de religie te lijf gaat en zijn devote echtgenote Emma (Jennifer Connelly) trotseert, zou komen door de dood van zijn dochtertje Annie in 1851. Daarna wil de door psychosomatische kwalen en nachtmerries gekwelde Darwin niets meer van God weten.