Bezorgdheid en twijfel in Kamer over wet Werk en Zekerheid

Illustratie XF & M

In de Tweede Kamer neemt het vertrouwen af in de wet Werk en Zekerheid, die op 1 juli ingaat en bedoeld is om flexwerkers beter te beschermen. Bij de Kamerleden, die de wet eerder nog massaal steunden, is bezorgdheid en twijfel ontstaan na meldingen van tijdelijke werknemers van wie contracten niet worden verlengd.

Dat blijkt uit een rondgang langs D66, CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks en de regeringspartijen PvdA en VVD. “Het stoplicht staat op oranje”, zegt Kamerlid Steven van Weyenberg (D66). Volgens D66 moeten de werkgeversorganisaties bij hun achterban voor elkaar krijgen dat ze zich aan de afspraken van het sociaal akkoord houden, de basis voor de wet: in ruil voor betere bescherming van flexibele krachten, die sneller in vaste dienst zouden moeten komen, kwam er voor de werkgevers een vereenvoudiging van het ontslagrecht.

‘Overgangsproblemen’ en ‘bak vol zorgen’

CDA-Kamerlid Pieter Heerma zegt dat hij al “met buikpijn” bij de behandeling van de wet had gezeten – net als andere collega’s vreesde hij dat flexwerkers door de wet juist eerder op straat terecht zouden komen. Carola Schouten (ChristenUnie) zegt dat de Kamer achteraf gezien onderdelen uit de wet “scherper ter discussie had moeten stellen”.

Volgens PvdA-Kamerlid Roos Vermeij zijn er “overgangsproblemen”, maar ze ziet ook “een bak vol zorgen”. VVD’er Anne Mulder verwijst vooral door naar de werkgevers en werknemers:

“Het is gek: die zijn allebei niet tevreden. Dan is het misschien zo dat de partijen die hen vertegenwoordigen te weinig oog hebben gehad voor het draagvlak bij hun achterban.”

Kamer debatteert nog voor 1 juli

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer: “Recente berichtgeving lijkt er op te duiden dat de afspraken uit het Sociaal Akkoord niet voor iedere werkgever leidend zijn”. Maar volgens hem is dat nog geen reden om die afspraken en de uitwerking ervan “ter discussie te stellen”. Op zijn ministerie zijn ook voorbeelden bekend van cao’s, zoals in de GGZ en bij de ziekenhuizen, waarin het nu wordt geregeld zoals de bedoeling is: minder ‘zomaar’ losse contracten.

Volgens betrokkenen zijn werkgevers in de land- en tuinbouw en de vakbonden nu in overleg om te zien of er een oplossing is voor acute problemen – door de nieuwe wet – in het seizoenswerk.

De Tweede Kamer besloot vanmiddag dat er nog vóór het zomerreces opnieuw een debat komt over de nieuwe wet. PvdA en VVD twijfelden er eerst over of zo’n debat nu we nuttig was, omdat de wet al bijna ingaat, maar stemden uiteindelijk in met het verzoek van de oppositie.

Lees ook: het achtergrondverhaal Buikpijn van de goede bedoelingen