VS overwegen stationering van zware wapens in Oost-Europa

Door permanent wapens te plaatsen in Oost-Europa wil het Pentagon Rusland van militaire avonturen afhouden.

Als afschrikking tegen een eventuele Russische aanval overweegt de Amerikaanse regering een bescheiden hoeveelheid zware wapens en ander materieel te stationeren in NAVO-landen in Oost-Europa. Het zou voor het eerst zijn sinds het einde van de Koude Oorlog dat Amerikaanse zware wapens permanent paraat worden gehouden in landen die tot het voormalige Oostblok behoren.

De plannen, waarover The New York Times dit weekeinde berichtte, worden uitgewerkt door het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar zijn nog niet goedgekeurd door het Witte Huis. Vooral Polen en de Baltische landen dringen er sinds de Russische annexatie van de Krim, vorig jaar, sterk op aan dat de NAVO, en in het bijzonder de Verenigde Staten, manschappen en materieel op hun grondgebied stationeren. Maar van permanente legering van manschappen is in de plannen van het Pentagon geen sprake.

Het plan voorziet wel in het sturen van tanks, pantservoertuigen en ander materieel voor in totaal zo’n 5.000 Amerikaanse militairen. Naar elk van de drie Baltische landen – Estland, Letland en Litouwen – zou genoeg materieel voor 150 militairen gestuurd worden. Naar Polen, Roemenië, Bulgarije en mogelijk ook Hongarije genoeg voor 750 militairen per land.

De kwestie ligt niet alleen gevoelig omdat de Baltische landen tot de Sovjet-Unie behoorden, en Moskou de andere genoemde landen ook rekende tot zijn invloedssfeer. Maar daar komt bij dat de NAVO en Rusland in 1997 afspraken dat de NAVO niet zou overgaan tot „extra permanente stationering van substantiële grondtroepen” in landen dicht bij Rusland. Daarbij werd overigens wel als voorbehoud gemaakt dat dit gold „in de huidige en voorzienbare veiligheidssituatie”.

Deze week voert een NAVO in Oost-Europa een aantal grote militaire oefeningen uit, die ook bedoeld zijn om de nieuwe lidstaten te verzekeren van steun van het bondgenootschap.