Progressieve speech Clinton

Hillary Clinton met man en oud-president Bill zaterdag in New York.
Hillary Clinton met man en oud-president Bill zaterdag in New York. Foto Timothy A. Clary/AFP

Met een progressieve toespraak heeft Hillary Clinton voor het eerst ideeën prijsgegeven voor de presidentskandidatuur van 2016. Clinton sprak zaterdag op Roosevelt Island in New York voor circa 5.500 aanhangers. Ze bleef ver weg van de persoonlijk getinte stijl van president Obama, en stelde haar beleidsplannen centraal. Ze besteedde veel aandacht aan de economie, de middenklasse en vrouwenrechten. Ze komt op voor „fabrieksarbeiders en restaurantpersoneel die de hele dag staan, verpleegkundigen die ’s nachts werken, chauffeurs die uren achtereen rijden”. Ze wil het belastingstelsel hervormen, zodat „hier hard werken” meer loont, terwijl „bedrijven die hun winsten in het buitenland oppotten” meer belast worden. Ze pleitte voor betaald zwangerschapsverlof, gratis kinderopvang, een einde aan homodiscriminatie en eerlijke beloning van werkende vrouwen. Dit zijn progressieve thema’s waarmee ze de Democratische voorverkiezingen én een eventuele strijd om het presidentschap tegen een Republikein hoopt te winnen. (NRC)