Openbaar Ministerie: ‘Randen van onze capaciteit zijn bereikt’

Meer crimineel geld afgepakt, meer misdaadgroepen aangepakt. Maar nu is de rek eruit, zegt de chef van het OM.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft „de grenzen van zijn prestatievermogen” bereikt. In het vandaag verschenen verslag over 2014 geeft voorzitter van het College van procureurs-generaal Herman Bolhaar een „winstverwachting”, zoals hij het noemt.

Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren functioneert het OM „in alle opzichten aan de randen van zijn kunnen”, aldus de baas van de aanklagers. Het OM moet in 2018 een kwart minder uitgeven dan in 2010. In die omstandigheden kan er volgens Bolhaar niet worden verwacht dat de prestaties verder worden verbeterd.

Het OM zegt dat er het afgelopen jaar door het hele land 1.130 „criminele samenwerkingsverbanden” werden aangepakt. Die misdaadgroepen hielden zich vooral bezig met mensenhandel, synthetische drugs en witwassen. Dat is een stijging van 113 procent ten opzichte van 2009 (531). „Daarmee is de doelstelling, een verdubbeling ten opzichte van 2009, ruim gehaald.”

Een van de onderwerpen die steeds meer aandacht vragen van het OM, is de „toegenomen dreiging van radicalisering en terrorisme”. Volgens justitie waren „tientallen Nederlandse burgers” bereid af te reizen naar het door IS uitgeroepen kalifaat in Irak en Syrië. „Zij willen daar deelnemen aan de gewapende strijd. Dit betekent een directe bedreiging voor de burgers uit die landen, maar ook voor de Nederlandse militairen die in deze gebieden aanwezig zijn.” Het OM zegt ook dat er „het substantiële risico is van een aanslag door geradicaliseerden in Nederland”. In 2014 waren er 54 onderzoeken op het terrein van radicalisering, met ongeveer 90 verdachten. Vorig jaar werden zeven ervaren officieren van justitie extra ingezet voor de aanpak van radicalisering.

Het afgelopen jaar is met 136 miljoen euro een recordbedrag aan crimineel vermogen afgepakt. Dit is bijna twee keer zo veel als de doelstelling van 70 miljoen euro.