Nieuwe beginselen voor de ChristenUnie

De ChristenUnie heeft nieuwe beginselen die de drempel voor katholieken en evangelischen verlagen om lid te worden. Op het jaarlijkse partijcongres stemden de leden afgelopen zaterdag voor een aanpassing van hun beginselverklaring.

De grondbeginselen verwezen naar de Drie Formulieren van Enigheid – al eeuwen het belangrijkste fundament onder het Nederlandse protestantisme. Daar staan negatieve formuleringen in over niet-gereformeerden. Zo heet de rooms-katholieke mis „een vervloekte afgoderij” en de volwassenendoop „ketterij”. Die verwijzingen zijn geschrapt.

Met 486 tegen dertig stemmen schaarden de ChristenUnie-leden zich achter de nieuwe principes. „We laten hiermee zien dat we vanuit een stevige basis op een wervende manier een échte Unie van Christenen willen zijn”, zei partijleider Arie Slob in zijn toespraak.

Het was overigens ook voor het eerst dat elk lid een eigen stem had op het ChristenUnie-congres. Eerder verliepen de stemmingen getrapt, via de lokale afdelingen.