ID-pas voor bouwvakkers tegen illegale arbeiders

Bouwvakkers krijgen een speciale identiteitspas om schijnconstructies en misstanden in de sector mee aan te kunnen pakken. De pas moet het illegaal inzetten van goedkope arbeidskrachten uit bijvoorbeeld Oost-Europa tegengaan.

Dat staat in het voorlopige cao-akkoord dat vakbonden en werkgevers zaterdagochtend hebben bereikt na ruim 1,5 jaar onderhandelen. Vakbonden FNV en CNV en brancheorganisaties Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie waren vooraf bijna 48 uur non-stop in overleg. De partijen moeten het akkoord eerst nog aan hun achterban voorleggen.

De ID-pas is bedoeld voor zowel (vaste) werknemers als uitzendkrachten en zelfstandigen zoals zzp’ers, zegt cao-onderhandelaar Gijs Buijs van de Aannemersfederatie. De pas vermeldt naast de identiteit ook de werkgever of opdrachtgever plus de kwalificaties en vakdiploma’s van een bouwvakker. De pas moet verdringing van reguliere bouwvakkers tegengaan en het de Arbeidsinspectie gemakkelijker maken. De laatste jaren is het aantal werknemers dat onder de bouw-cao valt teruggelopen van 170.000 naar minder dan 100.000. De inzet van bekwaam personeel moet ook kostbare fouten in de bouw terugdringen.

Bouwvakkers krijgen verder een loonsverhoging van 5,5 procent over de cao-looptijd van 25 maanden. Het aantal seniorendagen wordt over zeventien jaar tijd afgebouwd en de werktijden worden flexibeler.