Een laatste tabee aan Drs. P: NRC zoekt Ollekebollekes

Drs. P, die zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed, was de pionier van het ‘Ollekebolleke’: het achtregelige vers in strak metrum, waarvan de vierde en de achtste regel rijmen. De doctorandus had vele navolgers. Onze vraag: bevinden die zich ook onder onze lezers? Donderdag, de dag waarop Drs. P zal worden herdacht, publiceren we de beste verzen.

Drs. P. (archieffoto uit 2004).
Drs. P. (archieffoto uit 2004). Foto ANP / Rick Nederstigt

Drs. P, die zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed, was de pionier van het ‘Ollekebolleke’: het achtregelige vers in strak metrum, waarvan de vierde en de achtste regel rijmen. De zesde regel bestaat uit één woord van zes lettergrepen in hetzelfde ritme. Voorbeelden: ontegenzeggelijk, boordwerktuigkundige, abonnementsconcert, 77, administratiefout, bibliotheekbezoek en ollekebolleke zelf.

De doctorandus had vele navolgers, van wie sommigen zelfs bijna het niveau van de grootmeester benaderden. Onze vraag: bevinden die zich ook onder onze lezers? Donderdag, de dag waarop Drs. P zal worden herdacht, publiceren we de beste verzen in de krant en op de website.

Inzendingen ontvangen we graag uiterlijk morgenmiddag 14.00 uur via achterpagina@nrc.nl, t.v.v. Ollekebolleke.

Ter inspiratie: twee voorbeelden van lezers.

Wat een weemoedigheid!
De doctorandus dood
dus alle taligen
zijn wat verweesd
Wat zou ons vaderlands
amusementsarchief
schraal zijn, als Heinz P
er niet was geweest!
Leo van Opzeeland-Reinders

Heinz’ In Memoriam.
Nee, doctorandus P.
pret- en plezierpoëet
werd uiteraard
in het creëren van
ollekebollekes
door geen beroepsgenoot
geëvenaard.
Paul Vandermeersch

Drs. P inspireerde ook tot andersoortige gedichten. De redactie ontving zelfs persoonlijke verhalen. Een greep uit de lezersbrieven:

Wij hebben van zijn mooie taal genoten
In zijn stijl zat nimmer eens een breuk
Als dichter was hij één van onze groten
Zijn versjes waren altijd tamelijk leuk.

Wij konden doorgaans meezingen of luisteren
Soms bezorgde hij ons het heen-en-weer
Zijn krachtige stem kan nu zelfs niet meer fluisteren
Want Drs P.: hij is niet meer.

Zijn woorden zou hij nooit een keer vervormen
Zijn “zot” rijmt niet op “god” maar wel op “snot”
Hij kon het binnenin ons laten stormen
Om zijn taal lachten we ons allen rot

Nu lachen ook de sprakeloze wormen
Zij dringen bij hem door tot op het bot
Rian Los

Die doctorandus P.
doet voortaan niet meer mee.
Als dichter was hij groot,
Helaas is hij nu dood.
Ach jee, o wee!
Nu dooft de lampepit
van deze versjessmid.
Hij ging heen, keert niet weer,
’t Is gedaan, laatste keer,
die dodenrit.
Frank Lubbers

Heinz Poltzer overleden, drs. P. Meteen moet ik 37 jaar terug in de tijd. Op tienertoer naar Amsterdam. Daar zie ik hem lopen en zonder aarzelen vraag ik zijn handtekening. Zijn reactie overtreft de verwachtingen: een gedichtje!
“Haar beeld blijft helder bij,
gelijk een dia.
Wat leuk, haar in de stad te zien -
Maria.”
De foto en het originele notitieblok-velletje in mijn album worden nu nog specialer.
Maria Kuypers-Robben