Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Verslagen economie kan geen nieuwe economie creëren

Een ongezonde bevolking kan geen gezonde economie creëren. Een depressieve bevolking mist de spankracht om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen. Dus hoe meer schuld, hoe ernstiger de neerwaartse spiraal waarin Griekenland zich bevindt. Als vrijwillig adviseur in de Griekse gezondheidszorg zie ik de gevolgen. Het wordt hoog tijd dat de Europese Gemeenschap dit erkent en tot steun overgaat.

De bevolking verarmt, 60 procent van de jongeren is werkloos, het talentvolle deel vertrekt naar het buitenland en de oplossing voor de schuldencrisis blijft uit. De psychische en psychiatrische problematiek van het Griekse volk neemt alleen maar toe.

Over Griekenland en het Griekse volk heersen veel misvattingen. Grieken zouden lui zijn en te vroeg met pensioen gaan. Cijfers tonen aan dat Grieken behoren tot het hardst werkende volk van Europa. Grieken zouden geen belasting betalen. Terwijl het probleem is dat de rijke bovenlaag van belasting is vrijgesteld en het arme volk betaalt. Grieken zouden ‘orde op zaken’ moeten stellen. Het land zoekt in radeloze machteloosheid naar oplossingen. De overwinning van Syriza is een krachtig signaal dat het volk het anders wil en om oplossingen schreeuwt. De politieke machtsstrijd draait om bescherming van ‘oude rechten’. Ook Syriza is niet vrij van corruptie, vriendjespolitiek en arrogantie. De vele eeuwen van overheersing door andere volkeren (Turken, Italianen, Fransen, Engelsen, Duitsers) wil men nooit meer. Dat alles leidt tot onhandig internationaal optreden.

Ja, Griekenland heeft schulden. Maar geeft dit ons het recht het Griekse volk te laten lijden? Heeft Duitsland het recht om alsmaar strengere eisen aan Griekenland op te leggen? Duitsland, dat zich heeft kunnen herenigen dankzij jarenlange internationale steun?

We moeten schulden kwijtschelden en investeren in vernieuwing van de Griekse samenleving. We moeten kennis brengen en respect tonen. Onze minister van Financiën – sociaaldemocraat – is de aangewezen persoon om zijn nek uit te steken. Dan wordt het Griekse volk gesteund, wordt Europa sterker in plaats van zwakker aan de zuidoostflank.

Bestuurslid van de Asklepios Foundation en vrijwillig adviseur in de Griekse gezondheidszorg