Colofon

Redactie Michel Kerres, Rob Schoof, Hans Steketee, Erik van der Walle

Vormgeving Jan Paul van der Wijk

Beeldredactie Pauke van den Heuvel

Graphics Roland Blokhuizen, Studio NRC