Cultuur

Airbnb-gebruiker? Dit ga je dan merken van de Belastingdienst

Foto ANP

Wie geld verdient in de deeleconomie, moet gewoon netjes belasting betalen. Dat is de boodschap die de Belastingdienst afgeeft nu ze een onderzoek start naar huizenverhuursites als Airbnb. Mensen die hun huis op Airbnb verhuren moeten daarover belasting betalen, de Belastingdienst wil nu in kaart brengen hoe vaak dat niet volgens de regels gebeurt - en hoeveel geld ze daardoor misloopt. Het onderzoek gaat zeker enkele maanden duren.

Is er al reden tot zorg voor Airbnb-gebruikers? Drie vragen.

1. Waarover moeten Airbnb-gebruikers belasting betalen?

Particuliere verhuurders moeten 70 procent van de Airbnb-inkomsten opgeven voor de inkomstenbelasting. Maar soms zijn ze ook BTW verschuldigd, en moeten de gasten lokale toeristenbelasting betalen. Dat verschilt per gemeente en is niet in alle gevallen even duidelijk; ook op de site van de Belastingdienst is geen specifieke informatie voor verhuurders te vinden over Airbnb. Woordvoerder Adriaan Ros van de Belastingdienst:

“Daar werken we aan. Binnenkort moet dat overzichtelijker op onze site staan.”

Al wijst hij erop dat er nooit onduidelijkheid is geweest over de vraag óf er over Airbnb-opbrengsten belasting moet worden betaald.

2. Hoe controleert de Belastingdienst dat?

Op Airbnb is veel informatie openbaar over huurders en hun huis. Aan de hand van het aantal recensies kan iedereen een inschatting maken van hoe vaak ergens toeristen verblijven. Bovendien staat de prijs erbij. “De Belastingdienst kijkt daar natuurlijk ook naar”, zegt Ros. Maar dat is arbeidsintensief en kan eigenlijk alleen steekproefsgewijs. Daarom wil de Belastingdienst nu toegang tot gebruikersgegevens van alle Nederlandse Airbnb-verhuurders.

“We willen die gegevens graag gebruiken voor de automatisch ingevulde aangiftes.”

Airbnb

Een woordvoerder van Airbnb zegt tegen NRC Q dat het bedrijf niet van plan is automatisch gegevens te delen met de Belastingdienst, zoals het bedrijf wel in de Verenigde Staten doet. “De gebruikers zelf hebben die verantwoordelijkheid.” Omdat het bedrijf geen fysieke Nederlandse vestiging heeft, kan de Belastingdienst Airbnb waarschijnlijk niet wettelijk dwingen tot het delen van data. Wel zegt Airbnb dat het graag met de Belastingdienst om tafel gaat, om te kijken of er op andere manieren samengewerkt kan worden.

3. Wie moeten zich zorgen maken?

Het onderzoek is nog maar net begonnen, dus dat is niet geheel duidelijk. In elk geval kunnen degenen die hun huis langdurig verhuren, en zeker degenen die meerdere woningen aanbieden extra aandacht van de fiscus verwachten. Sommige huisjesmelkers gebruiken Airbnb als illegale extra inkomstenbron, de Amsterdamse gemeente let daar al extra op. Maar ook als je af en toe tijdens vakantie je eigen huis verhuurt, ben je al interessant voor de Belastingdienst.

“We willen het totaal in kaart brengen, dus ook de kleinere aanbieders”, zegt Ros. En de verhuurders die de afgelopen jaren niet altijd netjes belasting hebben betaald? Die kunnen daarmee altijd nog op andere manieren in de problemen komen, maar zij zijn geen onderdeel van dit onderzoek. Ros:

“Dit gaat echt over de bedragen die er nú in omgaan.”