Extreem hete atmosfeer

Foto Tahar Amari, CNRS

Dit is een ingekleurde momentopname van de zon uit 2011, die het korrelige karakter van het oppervlak weergeeft. Daaromheen is de uitwaaierende atmosfeer van de zon te zien, zoals te zien bij een zonsverduistering in 2008. De chromosfeer, het onderste deel van de zonsatmosfeer, dankt zijn hoge temperatuur (25.000° C) aan talrijke kleine uitbarstingen die door het relatief koele (5.000° C) zonneoppervlak doorbreken tot in de chromosfeer. Tot die conclusie komt Tahar Amari na uitvoerige modelberekeningen (Nature, 11 juni). Oorzaak van de uitbarstingen is de wirwar aan magnetische velden op de zon.