Nieuw tribunaal voor misbruikzaken

Paus Franciscus stemt in met de oprichting van een tribunaal voor misbruikzaken binnen de kerk. Het tribunaal is bedoeld voor het verhoren en bestraffen van bisschoppen die niet optreden tegen geestelijken in hun bisdom die minderjarigen hebben misbruikt. Niet het Vaticaan, maar de bisschoppen zijn direct verantwoordelijk voor het gedrag van de geestelijken binnen het bisdom. De juridische mogelijkheid voor het Vaticaan om bisschoppen aan te pakken bestond echter nog niet. Nu kan het Vaticaan klachten over misbruik in bisdommen beoordelen. Daarop kan het overgaan tot berechting van de bisschoppen.