‘80 procent ziekenhuizen komt geld tekort voor dure medicijnen’

80 procent van de ziekenhuizen levert meer dure medicijnen aan zijn patiënten dan ze vergoed krijgen. Dit bedrag varieert van enkele tonnen tot 4 miljoen euro per ziekenhuis per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die spreekt van een “onhoudbare situatie”.

Foto ANP / Lex van Lieshout

80 procent van de ziekenhuizen levert meer dure medicijnen aan zijn patiënten dan ze vergoed krijgen. Het bedrag dat niet vergoed wordt varieert van enkele tonnen tot 4 miljoen euro per ziekenhuis per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die spreekt van een “onhoudbare situatie”.

Het ene ziekenhuis krijgt de kosten van dure medicijnen achteraf wel vergoed, maar het andere niet. Het tekort kan oplopen tot 200 miljoen in 2016. Door de verschillen in contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen komt volgens de NVZ de toegankelijkheid van deze medicatie steeds verder onder druk te staan. Ziekenhuizen willen daarom dat dure medicijnen op een andere manier gefinancierd worden.

NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy in een reactie:

“Wij willen de beste zorg leveren voor iedere patiënt. Ziekenhuizen maken ernst met doelmatig en gepast gebruik. Maar we moeten voorkomen dat patiënten dure geneesmiddelen die ze nodig hebben niet meer kunnen krijgen. Daarom moeten alle partijen er op aandringen dat deze medicijnen anders gefinancierd worden. Alle ziekenhuizen moeten de kosten voor deze geneesmiddelen achteraf vergoed krijgen. Dat is een gezamenlijke plicht. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars de farmaceutische industrie en de minister moeten hierin gezamenlijk optrekken.”

Veruit de meeste ziekenhuizen leveren nog steeds dure medicijnen zonder beperking, maar ze geven aan dit niet langer vol te kunnen houden zonder adequate vergoeding.

Veel nieuwe medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker werken goed, maar zijn ook duur. Om financiële redenen verwijzen ziekenhuizen patiënten soms door naar het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis of andere academische ziekenhuizen om een dure behandeling te vermijden.