‘Vergoed alle dure medicijnen’

Van de Nederlandse ziekenhuizen levert 80 procent meer dure medicijnen aan patiënten dan vergoed wordt. Het jaarlijkse tekort varieert van enkele tonnen tot 4 miljoen euro per ziekenhuis, aldus hun vereniging NVZ. Ze spreekt van een „onhoudbare situatie”. Het tekort kan oplopen tot 200 miljoen in 2016. Weliswaar krijgt een aantal ziekenhuizen het tekort nu alsnog vergoed, afhankelijk van de afspraken met zorgverzekeraars, maar de toegankelijkheid van de dure medicijnen, zoals nieuwe middelen tegen kanker, staat onder druk, aldus de NVZ. De ziekenhuizen willen daarom allemaal achteraf de kosten van dure medicijnen terugkrijgen. NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: „We moeten voorkomen dat patiënten dure geneesmiddelen die ze nodig hebben niet meer kunnen krijgen.” Veruit de meeste ziekenhuizen leveren nog dure medicijnen zonder beperking, maar ze geven aan dit niet langer vol te houden. (NRC)